FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. FAKRO
Fot. FAKRO

Sądeccy Przedsiębiorcy z pomocą humanitarną dla Ukrainy

3 marca 2022

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, Fundacja Pomyśl o Przyszłości we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami z Sądecczyzny zorganizowała transport humanitarny żywności długoterminowej oraz środków higienicznych do Ukrainy. 

2 marca z Nowego Sącza wyruszył pierwszy konwój czterech TIRów z pomocą dla Ukrainy. Do sprawnej organizacji transportu, laureat Godła „Teraz Polska” firma FAKRO udostępniła nieodpłatnie samochody ze swojej floty oraz zapewniła kierowców. Po powrocie konwoju do Polski, planowane są kolejne transporty.

FAKRO udostępniło także swoje centra logistyczne w Nowym Sączu oraz we Lwowie. Na potrzeby działalności Caritas Lwów oddano obiekt i pracowników do celów przeładunkowych i redystrybucji pomocy na terenie Ukrainy. Z centrum logistycznego mogą bezpłatnie korzystać również inne organizacje charytatywne.

- Zapraszamy przedsiębiorców do uczestnictwa w kolejnych transportach. Jesteśmy pod wrażeniem odwagi ukraińskich żołnierzy oraz całego społeczeństwa Ukrainy. Wszyscy czujemy się zjednoczeni z narodem ukraińskim, który doświadcza okrucieństwa wojny, a pomoc im jest dla nas naturalnym odruchem - mówi Bożena Damasiewicz, Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

W akcję zaangażowały się również Konspol, Gosdrob, Szubryt, Goldrop, Cechini, Grupa Maspex oraz Eurocash. Wartość przekazanej pomocy to na ten moment pół miliona złotych.

UWAGA! Ze względu na kwestie związane z wymogami odprawy celnej przyjmowane są tylko pełne palety jednolitego produktu.

Źródło: Informacje prasowe FAKRO

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.