FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego
Fot. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego

27 maja 2022

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego w Warszawie udziela świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych oraz całodobowych wysokospecjalistycznych świadczeń szpitalnych. Jako szpital kliniczny, oprócz prowadzenia działalności leczniczej, realizuje zadania dydaktyczne i badawcze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Szpital dysponuje oddziałami klinicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia bólu, chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej, chirurgii plastycznej, chorób wewnętrznych i gerontokardiologii, neonatologii, neurologii i epileptologii, okulistyki, ginekologii onkologicznej i położnictwa, urologii oraz chirurgii ogólnej i żywienia klinicznego. Szpital posiada 245 łóżek. W Szpitalu funkcjonują również: izba przyjęć i centralny blok operacyjny. Szpital posiada Przychodnię Specjalistyczną, poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zakłady diagnostyczne, a także pracownię żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego realizuje metodę sztucznego żywienia pacjentów. To największy tego rodzaju ośrodek w Polsce i jeden z 3 największych w Europie. Żywienie kliniczne obejmuje: żywienie dojelitowe poprzez mieszanki odżywcze podawane do jelita lub do żołądka oraz żywienie pozajelitowe (dożylne) podawane bezpośrednio do żyły (w przypadku braku funkcjonowania jelit).  Oddział zapewnia leczenie chorych z całego kraju w warunkach szpitalnych oraz leczenie chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo w warunkach domowych. Nowoczesna Pracownia Żywienia Pozajelitowego przygotowuje mieszaniny dla pacjentów żywionych dożylnie. Standard realizowanego żywienia klinicznego został uhonorowany w 2021 r. certyfikatem „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” .

Leszek Kliś, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Po okresie pandemii szpital przechodzi restrukturyzację. Pierwszy krok to stworzenie centralnego ośrodka żywienia pozajelitowego w Polsce. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego naszego szpitala to największy tego rodzaju ośrodek w Polsce i jeden z największych w Europie. Szpital jest twórcą najwyższych standardów żywienia klinicznego. Posiadamy certyfikat Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie. Uhonorowanie szpitala Godłem „Teraz Polska” to podniesienie jego prestiżu i udowodnienie, że jesteśmy marką samą w sobie. Jest to ważne również z punktu widzenia pacjenta, bo wzmacnia jego przekonanie, że opieka nad nim spełnia najwyższe standardy jakości. Zatem Godło „Teraz Polska” wykorzystamy do promocji szpitala i świadczonych tu usług. Nasz główny kapitał to personel medyczny – jego kompetencje i doświadczenie, nie tylko w nagrodzonym zakresie, ale i w pozostałych obszarach funkcjonowania. Realizujemy świadczenia medyczne, które z pewnością mogłyby również kandydować do tak prestiżowego wyróżnienia. Może w przyszłości zgłosimy do Konkursu „Teraz Polska” kolejne usługi – z obszaru innych dziedzin medycyny – które obecnie są prowadzone jako projekty pilotażowe.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.