FUNDACJA TERAZ POLSKA

Seminarium "Być w drodze z człowiekiem. Katolicka etyka społeczna Jana Pawła II"

piątek, 11 marca 2011

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN  zapraszają - już po raz szósty - do udziału w Seminarium pt. "Być w drodze z człowiekiem. Katolicka etyka społeczna Jana Pawła II”.

Seminarium odbędzie się 4 kwietnia 2011 r. o godz. 11:00 w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Patronat nad seminarium objęło Centrum Myśli Jana Pawła II.

Patronat medialny: TVP Info.

Cykl seminariów zatytułowany "Ekonomia a etyka" służy rozważaniom nad problemami uniwersalnych wartości życia społecznego i gospodarczego, roli norm etycznych w działalności gospodarczej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest pomostem między powodzeniem firm, a dobrobytem społecznym. Stałym elementem merytorycznym cyklu jest analiza dorobku nauki społecznej Jana Pawła II.

Organizatorzy:

Patronat:

Partner:

Patron Medialny:

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.