FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Siedmiu wspaniałych, czyli Wybitni Polacy we Francji wybrani!

Siedmiu wspaniałych, czyli Wybitni Polacy we Francji wybrani!

10 kwietnia 2015

Jest ich siedmiu. Każdy zanurzony w świecie swojej pasji i wybitnych dokonań. Każdy od lat mieszka we Francji. Żaden nie zapomniał jednak o swoim pochodzeniu. Dotychczasowe osiągnięcia 7 Polaków mieszkających poza granicami kraju znalazły uznanie francuskiej Kapituły Konkursu „Wybitny Polak” i zapewniły im tytuły laureatów. 17 marca w Paryżu wybrani zostali zwycięzcy drugiej edycji Konkursu. 

Konkurs „Wybitny Polak” ma na celu wyłonienie osób, których działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie. To także znakomita okoliczność, by przedstawić naszych rodaków, którzy znani i szanowani na emigracji, pozostają zupełnie anonimowi dla nas – Polaków mieszkających w kraju. 

Regionalne edycje konkursu odbywają się m.in. we Francji, Norwegii, Szkocji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. We Francji Wybitni Polacy zostali wybrani po raz drugi. Francuska Kapituła Konkursu wybrała laureatów w pięciu kategoriach: Młody Polak, Biznes, Kultura, Nauka i Osobowość oraz przyznała dwa wyróżnienia.

Wybitny naukowiec – chemik – Artur Ciesieleski (kategoria: Młody Polak), założyciel firmy wyspecjalizowanej w neuroradiologii interwencyjnej, jedyny przedsiębiorca europejski na światowym rynku w tej dziedzinie – Leopold Plowiecki (kategoria: Biznes), muzyk, kompozytor, dyrygent popularyzujący polską muzykę i kulturę – Marian Blicharz (kategoria: Kultura), naukowiec pracujący nad cyklem stacjonarnym bilansu wodnego – Jerzy Niziński (kategoria: Nauka) oraz Maciej Morawski, dziennikarz, korespondent, działacz (kategoria: Osobowość) odbiorą statuetki w październiku w Ambasadzie RP w Paryżu.

Kapituła francuskiej edycji konkursu postanowiła wyróżnić także Elżbietę Wysoczańską, kreatorkę linii produktów pielęgnacyjnych VISOANSKA (kategoria: Biznes). Za działalność na rzecz polsko-francuskiej współpracy notarialnej wyróżniony został także Gilles Krowicki (kategoria: Osobowość). 

Spośród zwycięzców wszystkich edycji zagranicznych Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, na posiedzeniu w kwietniu 2015r., podejmie decyzję o przyznaniu tytułu „Wybitny Polak” osobom, które - w opinii jury – w największym stopniu przyczyniły się do budowy oraz promocji pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni w czerwcu podczas uroczystej gali "Teraz Polska" w Teatrze Wielkim w Warszawie.

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.