FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Sportowe śniadanie mistrzów - debata

Sportowe śniadanie mistrzów - debata

7 października 2013

Choć potrafiliśmy wybudować piękne stadiony - nie potrafimy na nich zwyciężać. Choć polski sport potrafi pozyskać coraz więcej sponsorów - nie możemy doczekać się mistrzów. W pogoni za sukcesem ekonomicznym doby transformacji nie dostrzegliśmy, że nasza młodzież dosłownie przestała się ruszać.

W dniu 4.10.2013 odbyła się debata „Sportowe śniadanie mistrzów” zorganizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Trzy tercje tego swoistego meczu towarzyskiego dały pole do rozważań na tematy: sport a promocja Polski, sport a biznes, sport a zdrowie i kapitał społeczny.

Wielkie wydarzenia sportowe pomagają promować miasta i kraje, przyciągają uwagę mediów i turystów, wpływają na rozwój usług i infrastruktury. Biznes nauczył się wykorzystywać sport jako skuteczną platformę komunikacji z kibicami - potencjalnymi konsumentami, w celu pozyskania ich jako swoich klientów. Przez sport do zdrowia - to pilne zadanie naszych czasów wobec społeczeństwa prowadzącego życie w samochodzie i przed komputerem. Aktywność fizyczna, regularny wysiłek sportowy pomagają kształtować charakter młodego pokolenia oraz wpływają na kondycję fizyczną i psychiczną seniorów. Sport jest ważnym kapitałem, zarówno dla jednostki, jak i dla ogółu społeczeństwa.

Moderatorami debaty byli red. Tomasz Zimoch z Polskiego Radia PR1 oraz Krzysztof Przybył, prezes Fundacji „Teraz Polska”, a uczestniczyli w niej (w kolejności alfabetycznej): prof. Michał Kleiber, prezes PAN i przewodniczący Kapituły Teraz Polska; Katarzyna Kochaniak, rzecznik prasowy MSiT; Janusz Komurkiewicz , dyrektor ds. marketingu FAKRO SA; Robert Korzeniowski, olimpijczyk; Adam Krzesiński, sekretarz generalny PKOL; Andrzej Majkowski, prezes Stowarzyszenia „Sport dzieci i młodzieży”; Adam Mikołajczyk, redaktor prowadzący magazynu Teraz Polska; Andrzej Person, senator; Mikołaj Piotrowski, Pl 2012+; Paweł Rabiej, prezes ThinkTank; Adam Siluta, Lang Team; Witold Roman, wiceprezes PZPS; Marian Woronin, olimpijczyk.

Sukces organizacyjny pierwszego w Polsce wydarzenia sportowego na skalę europejską, jakim był turniej EURO 2012 pokazał niedowiarkom, że sport przyczynia się do rozgłosu Polski za granicą, buduje markę kraju, przyciąga turystów i w niebagatelny sposób wpływa na gospodarkę i przychody do budżetu. Dlatego przyszłe wydarzenia sportowe organizowane w Polsce, takie jak mistrzostwa halowe świata w lekkoatletyce, mistrzostwa świata w siatkówce, wyścig kolarski Tour de Pologne, czy nawet starania Zakopanego i Krakowa o organizację olimpiady zimowej 2022 powinny zostać wplecione w rządową strategię promocji Polski za granicą. Wzorcem tego typu działań powinny być dla nas ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie, gdzie wysiłki organizatorów były skupione na kibicach, zarówno tych, na stadionach w Londynie, jak i tych, przed telewizorami na całym świecie. Postawiono szczególny nacisk na widowiskowość wszystkich imprez i uroczystości ( z ceremonią otwarcia i zamknięcia na czele). Celem długoterminowym organizacji wydarzenia sportowego rangi międzynarodowej powinien być wzrost liczby turystów, w co za tym idzie wpływów do budżetu. Z tego powodu funkcję koordynatora wszelkich działań promocji kraju poprzez sport powinien objąć Minister Gospodarki, ze względu na rangę i wymiar ekonomiczny.

Polski sport potrafi skupić wokół siebie coraz większe budżety pochodzące z dotacji państwowych i sponsoringu. Co ciekawe, w tej chwili obserwujemy zwiększone zainteresowanie biznesu prywatnego sponsoringiem sportowym. Dotychczasową praktyką było finansowanie sportu przez spółki skarbu państwa.

Na tym polu polskie firmy dopiero zdobywają doświadczenie, ucząc się przeważnie na własnych błędach. Potrzebują dobrze wykształconej kadry zarządzającej projektami sportowymi, która będzie umiała dobrać firmie odpowiedni produkt ( wydarzenie, sportowca lub drużynę ), skonstruować grupę sponsorską oraz opracować program rozwoju projektu i algorytmy jego ewaluacji. Dzięki dobrze dobranej koalicji sponsorów oraz partnerskim zasadom współpracy zyskuje zarówno wydarzenie sportowe, jak i firma sponsora, odnosząc korzyści wizerunkowe i ekonomiczne.

Fundamentalnym problemem naszego kraju i przyczyną niepowodzeń w sporcie wyczynowym jest zaniedbanie na polu wychowania fizycznego w szkole i w rodzinie. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło ten problem i pragnąc zmienić ten stan rzeczy wprowadziło do szkół programy aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży, takie jak „Mały mistrz”, „Umiem pływać” czy „Multi Sport” . Budzi jednak zdziwienie brak zainteresowania Ministerstwa Edukacji tą problematyką. Tymczasem potrzebny jest narodowy program promocji sportu i wszelkiej aktywności ruchowej, który byłby koordynowany na szczeblu rządowym. Sięgnęliśmy bowiem katastrofalnego stanu kondycji fizycznej młodzieży, która dzisiaj skacze w dal o 40 cm bliżej, a wzwyż o 10 cm niżej, niż ich równolatkowie 40 lat temu. Masowo likwidowane są kluby sportowe, a słynne Orliki stoją zamknięte na cztery spusty, niewykorzystane z powodu dziurawej kieszeni samorządów.

Rozwój sportowy i wychowanie fizyczne młodzieży jest warunkiem sukcesów sportu wyczynowego i zdrowego społeczeństwa, z prawidłowo wykształconymi cechami ambicji, indywidualizmu i współpracy zespołowej, tak potrzebnymi w życiu zawodowym dorosłego obywatela. Pociesza fakt, że pokolenie wielkiej zmiany , czyli dzisiejsi 30- i 40-latkowie powrócili do aktywności ruchowej, uprawiając bieganie, startując w imprezach masowych typu maratony, triathlon, biegi narciarskie. Miejmy nadzieję, że te zainteresowania zaszczepią swoim dzieciom.
 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.