FUNDACJA TERAZ POLSKA

Spotkanie Klubu TERAZ POLSKA

wtorek, 27 września 2011

20. września 2011r. restauracji St. Antonio w Warszawie odbyło się spotkanie Klubu "Teraz Polska". Było to pierwsze spotkanie Laureatów tegorocznej edycji ze zwycięzcami edycji lat ubiegłych.

Certyfikaty potwierdzające prawo do posługiwania się Godłem, z rąk Prezesa Przybyła, odebrali przedstawiciele 75 firm, a 31 zwycięzców tegorocznej edycji zaprezentowało pokrótce specyfikę swojej działalności. Klub "Teraz Polska" jest organizacją skupiającą najlepszych przedsiębiorców, w skład której wchodzą: Laureaci Godła, członkowie Kapituły, Fundatorzy oraz Partnerzy Polskiego Programu Promocyjnego „Teraz Polska". Spotkania członków Klubu służą wymianie poglądów i doświadczeń na temat sposobów efektywnego prowadzenia biznesu.

Zdjęcia ze spotkania do obejrzenia w naszej galerii tutaj

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.