FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Studia: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem samorządów

Studia: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem samorządów

19 sierpnia 2014

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania rozwojem zrównoważonym w jednostkach samorządu terytorialnego zapraszamy na podyplomowe studia na Politechnikę Warszawską.

Podyplomowe studia „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym” odbywać się będą w ramach Akademii Samorządowej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Studia zostały zorganizowane z inicjatywy Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Nauka trwa dwa semestry (200 godzin dydaktycznych), a efektem indywidualnym uczestnika jest diagnoza rozwoju gminy, sformułowanie celów oraz zaprogramowanie działań rozwojowych i zaprojektowanie kontroli efektów (kontrola menadżerska), jak też określenie marki miejsca. Zajęcia odbywać się będą w sobotę i w niedzielę. Poprowadzą je eksperci Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW oraz innych uczelni w Warszawie (m.in. UW, SGH). Opłata za dwa semestry wynosi 4.120 zł (2.060 zł za semestr) – z możliwością rozłożenia jej na raty.

Od kandydata wymaga się kopii dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia). Szczegółowe informacje na stronie: www.ans.pw.edu.pl (Studia Podyplomowe- Akademia Samorządowa).       

***

Utworzenie Studiów Podyplomowych - Akademia Samorządowa jest rezultatem systematycznie prowadzonych badań nad zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym gmin. Badaniami są objęte wszystkie polskie gminy, zarówno miejskie, miejsko-wiejskie, jak i wiejskie. Wyniki badań oraz autorska metodyka są weryfikowane od 2004 roku przez samorządy w trakcie ogólnokrajowych konferencji, na których są wręczane dyplomy pierwszym dziesiątkom samorządów w ramach czterech grup: powiaty grodzkie, pozostałe miasta, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

 

        Kierownik Akademii Samorządowej

Prof. nzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.