FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Teraz polska Wigilia – razem, choć w trybie zdalnym

Teraz polska Wigilia – razem, choć w trybie zdalnym

19 grudnia 2021

17 grudnia br. za pośrednictwem łączy internetowych Związku Banków Polskich odbyło się wigilijne spotkanie Klubu „Teraz Polska”. W Klubie Bankowca obecni byli członkowie Kapituły Godła „Teraz Polska”: gospodarz obiektu i prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz,  przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber, rektor SGH prof. Piotr Wachowiak oraz prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek. Spotkania poprowadził jego gospodarz Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Oprawę muzyczną przygotowali artyści z zespołu Mazowsze oraz gitarzysta Tomasz Fechner.

Pozostali goście łączyli się za pośrednictwem Internetu. Życzenia złożyli m.in. Wiesław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego i tegoroczny laureat tytułu „Promotor Polski”; Rafał Kos, doradca Prezydenta RP i członek Kapituły „Teraz Polska”; Ryszard Florek, prezes firmy Fakro, która jako laureat Godła „Teraz Polska” wspiera Fundację od lat; Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”; prof. Henryk Skarżyński, laureat tytułu „Wybitny Polak”, twórca Światowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, laureata Godła „Teraz Polska”; Małgorzata Lubczyńska, dyrektor firmy Blachy Pruszyński i tegoroczna laureatka tytułu „Promotor Polski”; Bogdan Szymanik, właściciel Wydawnictwa BOSZ, dwukrotnie nagrodzonego Godłem „Teraz Polska”. Ponadto łączyliśmy się z wieloma przyjaciółmi Fundacji, wśród których byli: prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz ekspert „Magazynu Teraz Polska”; Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego; multimedalista olimpijski Robert Korzeniowski; prof. Bolesław Samoliński, twórca polskiej polityki senioralnej; oraz Maciej Paradowski, członek Narodowej Rady Rozwoju.

Na powitanie prezes Fundacji „Teraz Polska” Krzysztof Przybył z ubolewaniem stwierdził: – Niestety, po raz drugi w historii Fundacji jesteśmy zmuszeni do organizacji spotkania wigilijnego w trybie online. Wydawać by się mogło, że wiele spotkań wirtualnych wszyscy z nas już odbyli, więc powinniśmy do tego przywyknąć. Jednak Wigilia jest  wydarzeniem wyjątkowym i fizyczna obecność drugiego człowieka jest przy tej okazji prawdziwie potrzebna. Niestety, sytuacja pandemii wymusza inne rozwiązania. Tym bardziej cieszę się, że spędzimy ten czas w tak licznym gronie i – co najważniejsze – razem, choć w formie zdalnej.

Uczestników spotkania powitał gospodarz obiektu i prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który jest także członkiem Rady Fundacji i Kapituły Godła „Teraz Polska”: – Cieszę się, że w Klubie Bankowca możemy dziś gościć znamienite grono przedstawicieli polskiej gospodarki i nauki. Przed nami ogromny wysiłek związany z wielką transformacją ogólnoświatowej gospodarki, który będziemy musieli podjąć w najbliższej dekadzie. Już widać, że nowe wyzwania stymulująco podziałały na liderów polskiej nauki i gospodarki. Jako przewodniczący Forum Akademicko-Gospodarczego chciałbym podkreślić, że  polski biznes może w świecie polskiej nauki znaleźć wielu partnerów, a jako członek Kapituły „Teraz Polska” cieszę się, że Fundacja dostrzega wagę i konieczność współpracy nauki z biznesem, o czym świadczą jej liczne inicjatywy w tym zakresie.

O roli nauki i uczelni w rozwoju gospodarki mówił także prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH i członek Kapituły „Teraz Polska. – Trzeba stale podkreślać rolę styku nauki z biznesem jako czynnika rozwoju gospodarczego kraju. Badania naukowe prowadzone przez wyższe uczelnie muszą być społecznie użyteczne, a przez to pomocne w rozwoju przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że nadchodzący rok pozwoli nam uporać się z sytuacją pandemiczną, a firmy będą rozwijać się dynamicznie i bez zakłóceń.

Przewodniczący Kapituły „Teraz Polska” prof. Michał Kleiber podkreślił, że to, co łączy wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu, to przekonanie, że promocja naszego kraju jest bardzo ważna dla przyszłości nas wszystkich. – Taka jest też misja Fundacji, którą  realizuje poprzez wyróżnianie firm oraz osób, które dzięki swoim osiągnięciom dobrze służą promocji kraju. 

 

Jedną z takich postaci jest z pewnością Wiesław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, który w podsumowaniu tego roku podkreślił: – W tym roku otrzymałem zaszczytne wyróżnienie Promotora Polski, ustanowione przez Fundację „Teraz Polska”. Wiem, że w ten sposób dostrzeżono osiągnięcia całego regionu Podkarpacia, które staje się coraz bardziej nowoczesne i innowacyjne. Dziękuję Fundacji za promowanie i nagradzanie podkarpackich firm, bo z całą pewnością na to zasługują. Dziękuję również za merytoryczny wkład w organizację rzeszowskiej edycji Kongresu 590.

Rafał Kos, doradca Prezydenta RP i członek Kapituły „Teraz Polska”, przekazał świąteczne życzenia od pary prezydenckiej oraz złożył gratulacje Fundacji i Kapitule: – Mimo obiektywnych trudności zdołali Państwo z sukcesem zorganizować kolejną edycję Konkursu „Teraz Polska”, której finał odbył się w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Pierwszej Damy. W imieniu Pani Prezydentowej mogę zapewnić, że dalsza współpraca będzie miała miejsce i utrwali się tradycja finałowych uroczystości „Teraz Polska” w Pałacu Prezydenckim.

Następnie głos zabrał przedstawiciel laureatów Godła „Teraz Polska” – Ryszard Florek, współwłaściciel firmy Fakro, która w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia swojej działalności. Prezes Florek życzył wszystkim przedsiębiorcom, aby nadchodzący rok był lepszy od poprzedniego, aby polscy konsumenci wykazywali się patriotyzmem zakupowym. Życzenia te poparł przykładem rozmowy ze swoim dystrybutorem szwajcarskim, który świadomie zrezygnował z tańszego produktu Fakro i wybrał krajowego dostawcę, argumentując, że produkty z jego kraju zawsze mają pierwszeństwo u szwajcarskiego dystrybutora i nie ma to związku z ceną. – Powiedział, że bierze ode mnie okna dachowe, gdyż nikt w Szwajcarii ich nie wykonuje. Cóż, choć nie dokonałem transakcji, to musiałem uznać wielką mądrość szwajcarskich konsumentów i od razu zrozumiałem, na czym polega bogactwo ich kraju – podsumował swoją wypowiedź Ryszard Florek. Wątek ten wsparła Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”, która podkreśliła: - Nieważne, na jakim pracujemy stanowisku i jaką mamy rolę w społeczeństwie, każdy z nas ma wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Dzięki kapitałowi społecznemu status i wizerunek przedsiębiorcy mogą osiągnąć  poziom, na jaki zasługują, gdyż są jednym z filarów budowania zamożności naszego kraju.

Następnie Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zaprosił na kolejną edycję imprezy, która odbędzie się w dniach 25–27 kwietnia 2022 r.  w formule hybrydowej: – Będziemy rozmawiać o zielonym ładzie, digitalizacji, globalizacji i łańcuchach dostaw, a także o rynku pracy i migracjach z tym związanych. Oczywiście wspólnie z Fundacją zorganizujemy uroczystość wręczenia statuetek Promotora Polski. Będzie to już szósta edycja tego wydarzenia na Śląsku.

 

Fundacja „Teraz Polska” dostrzega ważną rolę sportu w promocji kraju, dlatego organizuje szereg debat poruszających tę tematykę. Wspiera ją w tym multimedalista olimpijski Robert Korzeniowski, który podkreślił: – Razem z Fundacją podsumowaliśmy wystąpienie polskich sportowców na olimpiadzie w Tokio oraz przedstawiliśmy prognozy na zimowe igrzyska w Pekinie. Jednak staraliśmy się zwrócić uwagę na korelację sportu olimpijskiego i promocji kraju. Każdy z olimpijczyków wraca po zawodach do swojego miasta, miasteczka, wioski. Dzięki sukcesom olimpijczyków zaczyna się wokół nich zbierać grupa miłośników tej dyscypliny. Rośnie zainteresowanie wśród młodzieży, która zaczyna się odrywać od komputerów na rzecz aktywności sportowej.

Z kolei prof. Bogusław Samoliński, twórca polityki senioralnej w Polsce, podkreślił: – Z przyjemnością przysłuchuję się Państwu, bo dostrzegam cel, który osiągnął prezes Przybył – zbudował wokół Fundacji rodzinę „Teraz Polska”, która myśli pozytywnie. Podobny cel chcieliśmy osiągnąć, tworząc politykę senioralną. Niech podeszły wiek nie kojarzy się  z kruchością zdrowia, ale niech będzie zdominowany przez aktywność fizyczną, mentalną, towarzyską. Niestety  ta grupa wiekowa jest obecnie najbardziej poszkodowana przez COVID-19,  dlatego proszę wszystkich, aby w najbliższe święta nasi seniorzy nie czuli się zagubieni czy zapomniani.

Ważne dla naszej Fundacji przesłanie przekazał na zakończenie prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz ekspert Magazynu „Teraz Polska”. – Zarówno Fundacji, jak i „Magazynowi Teraz Polska” życzę utrzymywania pewnego rodzaju równowag. Przede wszystkim życzę dalszego utrzymywania równowagi pomiędzy doskonałą treścią i wspaniałą formą, co jest  bardzo dobrze widoczne w jakości graficznej Magazynu, której absolutnie dorównuje zawartość merytoryczna. Po drugie, życzyłbym, aby dalej była utrzymywana równowaga w prezentowaniu bardzo rozmaitych stanowisk. Udaje się bowiem Fundacji oraz Magazynowi zachowywać dobrze pojęty pluralizm, nieosuwający się w żaden symetryzm. Pluralizm, który polega na tym, że wszelkie dobre dla Polski i rozsądne stanowiska mają zawsze tutaj miejsce dla swojej prezentacji. Wreszcie tym, co najcenniejsze w działalności Fundacji i odnajduje miejsce na łamach Magazynu, jest nowoczesny patriotyzm, który Państwo budują. To patriotyzm pracy, który nie zapomina o miejscu, z którego wychodzimy, oraz cały czas pamięta, dokąd chcemy  dojść. I to jest szczególnie ważne w tej dzisiejszej, tak potwornie porozrywanej i wieloma momentami silnie spolaryzowanej rzeczywistości polskiej. Życzę Państwu utrzymywania tego kierunku, tak ważnego dla Polski i jej wszystkich obywateli.

Spotkanie zakończyły życzenia od prof. Henryka Skarżyńskiego, twórcy Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach oraz laureata tytułu Wybitnego Polaka.

Życzę dziś, by dobrze się działo w każdym naszym domu

By świątecznie było zawsze, by towarzyszyło nam szczęście i moc radości

Byśmy mogli i chcieli do chwil podniosłych wracać, wspominać

jak wspólnie kolędę śpiewało grono znakomitych gości

Niech dobrze się dzieje w całym Nowym Roku

który nadchodzi tutaj u nas wszystkich, w każdej rodzinie

Pamięć o tym, co zrobiliśmy, co nas łączy, niech trwa, trwa

i nigdy, nigdy nie przeminie.

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.