FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
VIPI - Very Important Polish Innovator

VIPI - Very Important Polish Innovator

9 grudnia 2015

10 grudnia 2015 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie 11 polskich naukowców zostało wyróżnionych tytułem VIPI - Very Important Polish Innovator. Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas konferencji „Nauka - innowacyjność - promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki” organizowanej w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

VIPI, Very Important Polish Innovator to 11 młodych polskich naukowców, którzy z sukcesami komercjalizują wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych. Grono to zostało wyłonione przez kapitułę, w skład której weszli: prof. Michał Kleiber (PAN, kapituła Konkursu „Teraz Polska”), dr Alicja Adamczak (UP RP), dr Olaf Gajl (OPI) oraz Krzysztof Przybył (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego).


VIPI - Very Important Polish Innovator

 

dr inż. Marek Adamowicz 

Absolwent elektrotechniki na Politechnice Gdańskiej; pracownik (2006 – 2011) Akademii Morskiej w Gdyni, w Katedrze Automatyki Okrętowej; doktorat z wyróżnieniem (2008) na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Adiunkt w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Były specjalista ds. wynalazczości w Biurze Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej. 

Kierował 4 projektami badawczymi i był głównym wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych międzynarodowych i krajowych, m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekty LIDER oraz INNOTECH), Narodowego Centrum Nauki oraz projektów zamawianych z przemysłu. W swoim dorobku posiada 5 patentów oraz liczne zgłoszenia patentowe z zakresu energetyki odnawialnej oraz metod sterowania napędami elektrycznymi. 

Współautor licznych wdrożeń, m.in. pierwszego na świecie transformatora energoelektronicznego dużej mocy do napędów elektrycznych wydobycia ropy i gazu z silnikami średniego napięcia, a także układów przekształcania energii odnawialnej i metod bezczujnikowego sterowania napędów elektrycznych. Większość wdrożeń, w tym związanych z eksportem do krajów Europy i Afryki, zostało sfinalizowanych w firmie technologicznej założonej wraz ze współpracownikami z Politechniki Gdańskiej. 

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, konferencji międzynarodowych,  edytor w czasopiśmie IEEE Transactions on Power Electronics. 

Żonaty, żona Anna, trójka dzieci: Karol, Łucja i Wojtek oraz wkrótce Antoś.    

 

dr inż. Michał  Bieniek 

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (2003); w 2004 roku jako beneficjent prestiżowego stypendium Marie Curie przebywał na stażu naukowy w Laboratoire de Chimie de Coordynation, CNRS w Tuluzie we Francji pracując w grupie prof. Guya Lavigne. Studia doktoranckie odbył w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN), prowadząc badania naukowe pod opieką prof. dr hab. inż. Karola Greli, eksperta w dziedzinie metatezy olefin. Współpracował z dużymi koncernami farmaceutycznymi zainteresowanymi zastosowaniem reakcji metatezy olefin w produkcji związków bilogicznie czynnych (API). Stopień naukowy doktora uzyskał w 2008 roku i bazując na doświadczeniach wynikających ze współpracy z firmami farmaceutycznymi założył w 2009 roku firmę Apeiron Synthesis, której działalność skupia się opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu w oparciu o reakcje metatezy olefin. Metoda daje praktycznie nieskończone możliwości syntezy nowych związków chemicznych, a procesy produkcyjne są szybkie, tanie i ekologiczne.

Aktualnie jako prezes zarządu Apeiron Synthesis SA wraz z zespołem naukowym są współautorami 6 międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ponad 20 artykułów naukowych w dziedzinie syntezy i zastosowania nowych katalizatorów metatezy olefin. 


dr Grzegorz Brona 

Wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz były pracownik laboratorium badawczego  Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN (2009-2011), w którym odpowiadał za oprogramowanie detektorów promieniowania oraz zarządzanie zespołem badawczym pracującym przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). 

Współautor ponad 300 artykułów publikowanych w prestiżowych periodykach naukowych, takich jak „Physical Review Letters”, „Nuclear Instruments and Methods” i „Nature”. Wykładowca w takich ośrodkach naukowych jak  „Joint Institute for Nuclear Research” w Rosji czy w amerykańskim „Thomas Jefferson Laboratories”.

Współzałożyciel i prezes zarządu (od 2015)  Creotech Instruments SA, gdzie odpowiada za budowanie wizji i strategii rozwoju spółki, w szczególności w kluczowym dla spółki obszarze technologii kosmicznych.  

 

dr Iwona Cymerman

Absolwentka Wydziału Biotechnologii UG-AMG dalszy rozwój naukowy związała z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Odbyła wiele staży zagranicznych, w tym w roku 2013 została absolwentką programu TOP500 Innovators realizowanego na Uniwersytecie Stanforda.

Aktywnie działała na rzecz tego, by „Rozwiązać ręce nauce” poprzez adaptację legislacji, w tym Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych, tak, by nie stała ona na przeszkodzie realizacji badań naukowych. 

Uważa, że warunki do wzmacniania sektora B+R w Polsce są coraz korzystniejsze zarówno dzięki dostępności środków publicznych jak i rosnącej dojrzałości inwestorów do angażowania środków w technologicznie ryzykowne przedsięwzięcia. Jako że o sukcesie decydują tandem ‘pomysł + zespół’, dołączyła do Spółki NanoVelos S.A., w której wraz z fantastycznym zespołem komercjalizuje wynalazek oparty o wykorzystanie nanocząstek jako nośnika różnych substancji w organizmie, w tym leków przeciwnowotworowych.

 

prof. Piotr Garstecki

Absolwent fizyki (1998) w Szkole Nauk Ścisłych; doktor w dziedzinie chemii (2002)  w Instytucie Chemii Fizycznej; staż naukowy ( 2002-2005) w grupie badawczej profesora George’a Whitesides’a na Wydziale Chemii Uniwersytetu Harvarda; (2013) nominacja profesorska z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Kierownik Grupy Badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zajmującej się m.in. procesami samoorganizacji w nierównowagowych układach miękkiej materii, w tym techniki dynamicznej kontroli oddziaływań elektrostatycznych oraz polimeryzację białek tworzących cytoszkielet bakterii. Opracowania stosowane, wykonywane przez Grupę Badawczą Mikroprzepływów i Płynów Złożonych, koncentrują się na tworzeniu zautomatyzowanych technik mikroprzepływowych na potrzeby badań w chemii, biochemii oraz mikrobiologii. Do osiągnięć Grupy można zaliczyć opracowanie i instalację pilotażowej linii formulacyjnej dla przemysłu farmaceutycznego oraz opracowanie podstaw projektu wdrożeniowego nowoczesnego urządzenia diagnostycznego.

Współautor ponad 90-ciu publikacji naukowych, kilku monografii i kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych; laureat wielu nagród, w tym Nagrody im. W. Kołosa Polskiej Akademii Nauk, nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Olga Malinkiewicz

Fizyk, prekursorka niskokosztowej metody wytwarzania ogniw słonecznych na bazie perowskitów. Pierwsza polska laureatka konkursu naukowego Photonics21, organizowanego przez Komisję Europejską. W 2015 roku otrzymała tytuł „Innovator of the Year” w konkursie magazynu „MIT Technology Review”, wydawanego przez amerykański  Massachusetts Institute of Technology. Jest wiceprezesem spółki Saule Technologies Sp. z o.o., okrzykniętej „Startupem Roku 2014”, która jako jedna z pierwszych firm na świecie pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów do produkcji ogniw fotowoltaicznych.


dr inż. Dawid Nidzworski

Zakład Szczepionek Rekombinowanych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; ETON Group Sp. z o.o.

Przedsiębiorca, naukowiec, innowator, wizjoner. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.  Doktorat obronił na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUmed.

Laureat programów VENTURES FNP (konkurs 5/2010), IMPULS FNP (konkurs 1/2014) oraz programu LIDER NCBiR. Pracuje nad miniaturyzacją biosensora do wykrywania wirusa grypy. Opracowany przez niego biosensor pozwoli wykryć wirusy w wymazie z gardła pacjenta, rozpoznając charakterystyczne dla każdego wirusa grypy białko. Pracuje również nad jadalną szczepionką przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (LIDER). Współautor kilkunastu publikacji, ponad 20 doniesień zjazdowych oraz 7 zgłoszeń patentowych. 

Pomysłodawca, lider i organizator międzynarodowej konferencji Bioinnowacje.pl. Działacz w środowisku akademickim. Współwłaściciel kilku spółek, w tym ETON Group Sp. z o.o. – startupu, którego celem jest wprowadzenia miniaturowej wersji czujnika (biosensora) do wykrywania wirusa grypy. Zaangażowany w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce oraz transfer technologii. Wspiera i realizuje  projekty  naukowe  o  potencjale  komercyjnym.


 
dr Tomasz Skalski

Entomolog z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes zarządu firmy Biomantis Sp. z o.o., spółki powstałej przy udziale Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Siedziba firmy i jej zaplecze naukowo-badawcze mieszczą się w Park Life Science Jagiellońskiego Centrum Innowacji w Krakowie.

Pasja do nauki może prowadzić do stworzenia dobrze prosperującego biznesu. Pomysł założenia spółki zrodził się po analizie wielu publikacji związanych z biochirurgią i współpracą z naukowcami w tej dziedzinie na całym świecie. Misją laboratorium Biomantis.pl jest tworzenie opatrunków (z wykorzystaniem larw much) na trudno gojące się rany, tak by ciągle poprawiać komfort życia ludzi. 


dr inż. Dominik Spinczyk

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, obecnie pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. 

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół komputerowo wspomaganej radiologii i chirurgii. Wysiłek badawczy koncentruje na mało inwazyjnych technikach niszczenia nowotworów wątroby, a w szczególności na systemach śródoperacyjnej nawigacji obrazowej, które rozszerzają klasyczne zastosowanie obrazów diagnostyki medycznej na etap planowania i terapii medycznej, powodując większą efektywność terapeutyczną, zmniejszenie liczby powikłań, a przez to podnoszą jakość życia pacjentów.


dr inż. Paweł Śliwiński

Absolwent (2000) Wydziału  Mechanicznego Politechniki Gdańskiej; doktor ( 2006) w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, w specjalności Napęd i Sterowanie Hydrauliczne Maszyn.

Pracownik Zakładu Hydrauliki i Pneumatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zajmujący się projektowaniem i badaniami rozwojowymi pomp i silników satelitowych oraz zaworów.

Autor i wykonawca projektu (2011-2014) w ramach programu LIDER finansowanego przez NCBiR. Obecnie finalizuje prace na zlecenie przemysłu z zakresu silników satelitowych o odwróconej kinematyce (silniki z obracającym się korpusem),  które objęte europejskim zgłoszeniem patentowego będą wdrożone do produkcji.

Prywatnie żonaty; dumny ojciec sześcioletniej Oli.


dr hab. n. med. Anna Wójcicka

Łączy onkologię i genetykę. Jej misją jest upowszechnienie wśród Polaków badań genetycznych jako elementu profilaktyki, diagnostyki oraz terapii celowanych. Specjalizuje się w najnowocześniejszych technikach analiz genetycznych, w tym sekwencjonowaniu genomowym. Poza badaniem ryzyka pojawienia się raka, dąży do tego, aby diagnozować także rzadkie i trudne do rozpoznania choroby genetyczne. 

Projekty naukowe prowadzi w Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w  Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładzie Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest współzałożycielką firmy Warsaw Genomics, spółki spin-out Uniwersytetu Warszawskiego, która powstała w celu zapewnienia pacjentom i lekarzom dostępu do najnowocześniejszych badań genetycznych. 

Doktor nauk medycznych (2012) w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, doktor habilitowany (2015) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, absolwentka podyplomowych studiów Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center w Ohio State University, Columbus (USA). Współautorka szeregu publikacji naukowych dotyczących genetyki nowotworów i kierownik projektów badawczych w tej tematyce. Laureatka licznych nagród, w tym stypendium ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendiów amerykańskiej March of Dimes Foundation, Amerykańskiego i Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. 


Więcej na stronie www.mli.org.pl

--- --- --- --- --- 
„Młodzi Liderzy Innowacji” to społeczny projekt badawczy realizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, propagujący postawy innowacyjne, kreujący pozytywny klimat społeczny wokół relacji nauka – biznes oraz promujący kreatywność młodych naukowców.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono wywiady z ekspertami, uznanymi osobistościami świata nauki, w których szukano odpowiedzi na pytania o związek społeczny wizerunek innowatora z poziomem innowacyjności Polski, rolę edukacji w procesie kształtowania postaw innowacyjnych oraz rolę mediów w budowie etosu innowatora. 

Partnerami projektu są: Fundacja PGNIG SA im. Ignacego Łukasiewicza, PARP oraz Innpoland.pl. 

Patronat honorowy objęli: NCBiR, PAN, AMU PAN, MNiSW, MG oraz MIR

  

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.