FUNDACJA TERAZ POLSKA

Wideo z wystąpień prelegentów podczas konferencji "Promocja Polski"

czwartek, 12 maja 2011

Wystąpienie prof. Kleibera, przewodniczącego Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego Wystąpienie Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promoyjnego Wystąpienie Roberta Kwiatkowskiego, PAIiIZ Wystąpienie gościa specjalnego Roberta Korzeniowskiego, doradcy ds. PR i marketingu programu pakietów korporacyjnych Hospitality na EURO 2012 Wystąpienie Anety Wilmańskiej, wiceprezes PARP Wystąpienie prof. Krzysztofa Opolskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.