FUNDACJA TERAZ POLSKA

Wigilijne spotkanie Klubu "TERAZ POLSKA"

wtorek, 11 grudnia 2007

10 grudnia 2007 r. w Hotelu „Belweder” w Warszawie odbyło się Wigilijne spotkanie Klubu "Teraz Polska".

W grudniowym spotkaniu uczestniczyli m.in. Adam Szejnfeld - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Grażyna Leja - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Tustystyki , prof. Michał Kleiber – Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego, a także przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury i sportu.
Nie obyło się bez św. Mikołaja i prezentów.

Galeria zdjęć

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.