FUNDACJA TERAZ POLSKA

Wigilijne spotkanie Klubu "Teraz Polska"

piątek, 17 grudnia 2010

13 grudnia 2010 r. w Rezydencji „Belweder - Klonowa” w Warszawie, jak co roku, odbyło się Wigilijne spotkanie Klubu "Teraz Polska".

W grudniowym spotkaniu – oprócz laureatów Konkursu „Teraz Polska” - uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji państwowej, świata biznesu, nauki, kultury i mediów.  Zgromadzonych gości pobłogosławił ks. prałat Józef Maj. Głos zabrali także Michał Kleiber – Przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska”, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji.

Klub "Teraz Polska" to organizacja skupiająca najlepszych przedsiębiorców, w skład której wchodzą Laureaci Godła, członkowie Kapituły, Fundatorzy oraz Partnerzy Polskiego Programu Promocyjnego „Teraz Polska". Spotkania członków Klubu służą wymianie poglądów na temat sposobów efektywnego prowadzenia biznesu.

GALERIA ZDJĘĆ

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.