FUNDACJA TERAZ POLSKA

Wigilijny klub "Teraz Polska"

środa, 14 grudnia 2011

Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym Fundacja zorganizowała spotkanie wigiline, na którym, oprócz Lauretaów Godła "Teraz Polska", goścmi byli przedstawiciele świata biznesu, sportu, administracji państwowej, nauki, kultury oraz mediów. Spotkanie otworzył prezes Fundacji, Krzysztof Przybył, głos zabrał także prof. Michał Kleiber - prezes PAN.

Klub "Teraz Polska" to organizacja skupiająca najlepszych przedsiębiorców, w skład której wchodzą Laureaci Godła, członkowie Kapituły, Fundatorzy oraz Partnerzy Polskiego Programu Promocyjnego „Teraz Polska". Spotkania członków Klubu służą wymianie poglądów na temat sposobów efektywnego prowadzenia biznesu.

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.