FUNDACJA TERAZ POLSKA

Wspólny interes klientów i inwestorów

poniedziałek, 4 listopada 2019

Krzysztof Przybył

Sporo mówiło się (i pisało, w czym udział miał autor niniejszego komentarza) o frankowiczach i wyroku TSUE. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na położenie banków między młotem a kowadłem. Z jednej strony konieczność dbania o interes klientów i przestrzegania rygorystycznych norm prawa polskiego i europejskiego. Z drugiej mamy interes akcjonariuszy i wrażliwość rynku na wszelkie decyzje, które niosą ze sobą finansowe ryzyko.

To położenie widać doskonale w sprawie frankowiczów, ale i w równie istotnej dla sektora bankowego sprawie wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek konsumenckich. Na początku września ten sam unijny trybunał, który zajmował się polskimi kredytami w CHF, orzekł, iż przy wcześniejszej spłacie pożyczek / kredytów bank powinien zwrócić proporcjonalnie opłaty, związane np. z marżą czy ubezpieczeniem. A to dla banków obciążenie nie mniejsze, niż kilkadziesiąt milionów złotych, a często znacznie większe.

Z jednej strony – jasny wyrok. Wyrok, w mojej ocenie, słuszny i sprawiedliwy. Z drugiej mamy akcjonariuszy. Pośrodku banki, które najchętniej odwlekłyby dokonanie odpisów z zysku na Święty Nigdy. Bo może uda się rozmyć, może znaleźć jakąś lukę w prawie.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.