FUNDACJA

Wspólny interes klientów i inwestorów

poniedziałek, 04 listopada 2019

Krzysztof Przybył

Sporo mówiło się (i pisało, w czym udział miał autor niniejszego komentarza) o frankowiczach i wyroku TSUE. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na położenie banków między młotem a kowadłem. Z jednej strony konieczność dbania o interes klientów i przestrzegania rygorystycznych norm prawa polskiego i europejskiego. Z drugiej mamy interes akcjonariuszy i wrażliwość rynku na wszelkie decyzje, które niosą ze sobą finansowe ryzyko.

To położenie widać doskonale w sprawie frankowiczów, ale i w równie istotnej dla sektora bankowego sprawie wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek konsumenckich. Na początku września ten sam unijny trybunał, który zajmował się polskimi kredytami w CHF, orzekł, iż przy wcześniejszej spłacie pożyczek / kredytów bank powinien zwrócić proporcjonalnie opłaty, związane np. z marżą czy ubezpieczeniem. A to dla banków obciążenie nie mniejsze, niż kilkadziesiąt milionów złotych, a często znacznie większe.

Z jednej strony – jasny wyrok. Wyrok, w mojej ocenie, słuszny i sprawiedliwy. Z drugiej mamy akcjonariuszy. Pośrodku banki, które najchętniej odwlekłyby dokonanie odpisów z zysku na Święty Nigdy. Bo może uda się rozmyć, może znaleźć jakąś lukę w prawie.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter