FUNDACJA TERAZ POLSKA

XX edycja konkursu - Laureaci

piątek, 21 maja 2010
 • Finał XX edycji Konkursu „TERAZ POLSKA” na Najlepsze Produkty i Usługi
 • Finał III edycji Konkursu „TERAZ POLSKA” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych
 • Finał IV edycji Konkursu „TERAZ POLSKA” dla Gmin
 • Finał I edycji Konkursu „Wybitny Polak”

FINAŁ KONKURSU „TERAZ POLSKA”

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego, w drodze głosowania, wyłoniła Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” zostało przyznane 13 produktom, 9 usługom, 3 przedsięwzięciom innowacyjnym oraz 9 gminom.

W tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” przyjęto i oceniono 129 wniosków weryfikacyjnych. Zanotowano następującą strukturę zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:

 • edycja na Najlepsze Produkty - 59 zgłoszeń,
 • edycja na Najlepsze Usługi - 30 zgłoszeń,
 • III edycja dla Przedsięwzięć Innowacyjnych - 8 zgłoszeń,
 • IV edycja Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin - 32 zgłoszenia.

Wśród 32 gmin zgłoszonych do bieżącej edycji Konkursu „Teraz Polska”, 9 wniosków dotyczyło gmin wiejskich, 11 – miejskich i 12 gmin o charakterze miejsko-wiejskim.

FINAŁ KONKURSU „WYBITNY POLAK”

Po raz pierwszy w historii Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” nagrodziła wybitne osobistości, które swoim dorobkiem zawodowym, osiągnięciami i postawą w znaczący sposób przyczyniają się do promocji Polski na świecie.
W tym roku statuetkę „Wybitny Polak” odbierają Wojciech Kilar (pianista i kompozytor, autor muzyki filmowej) oraz dr Hilary Koprowski (wirusolog i immunolog, twórca pierwszej szczepionki przeciwko wirusowi polio).

Wyboru Laureatów Konkursu „Wybitny Polak” dokonuje Kapituła Godła „Teraz Polska” podczas tego samego posiedzenia, na którym przeprowadzany jest wybór Laureatów Konkursu „Teraz Polska”. Wybór dokonywany jest przez aklamację.

KONCERT GALOWY „TERAZ POLSKA”

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 24 maja 2010 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Koncert Galowy „Teraz Polska” uświetnią polscy artyści, a wśród zaproszonych Gości znajdą się Laureaci poprzednich edycji Konkursu „TERAZ POLSKA”, nominowani do Godła w bieżącej edycji, członkowie władz ustawodawczych i wykonawczych, przedstawiciele ambasad oraz reprezentanci świata nauki, kultury, biznesu i mediów.

Sponsorami Koncertu Galowego „Teraz Polska” są firmy:

 • Producent bloczków z betonu komórkowego – SOLBET
 • Producent pokryć dachowych - BLACHY PRUSZYŃSKI
 • Producent okien dachowych - FAKRO
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.