FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
XXI edycja wyróżnień Raportu CSR

XXI edycja wyróżnień Raportu CSR

14 kwietnia 2014

W „Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”, przygotowywanym przez: tygodnik Gazeta Finansowa, Super Biznes (ekonomiczny dodatek Super Expressu), portale Kurier365.pl oraz RaportCSR.pl, już po raz 21. wyróżnione zostały najciekawsze, społeczne inicjatywy. W najnowszej edycji Raportu, spośród 29 różnych projektów, wybrano dwa: konkurs grantowy organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza oraz działania społeczne prowadzone przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy SDP, których celem jest ochrona wolności słowa i wsparcie lokalnych mediów.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa publikowany jest co kwartał i w całości poświęcony jest obszarowi CSR. W każdej edycji wybierane są dwa projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką i strategią firm lub instytucji je realizujących.

Laureaci XX edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza:

za organizowany od lat konkurs grantowy mający na celu wsparcie i promocję kultury, sportu, ochrony zdrowia, a także opieki nad zabytkami. Warto też wspomnieć, że Fundacja będzie w tym roku świętować 10-lecie swojego istnienia. Organizowany przez nich konkurs grantowy jest przeznaczony dla fundacji
i stowarzyszeń, a także jednostek samorządowych, w tym m.in. szkół, bibliotek
i szpitali.

Spektrum dofinansowywanych projektów jest szerokie, nie dotyczy jednak tych projektów, które mają na celu osiągnięcie zysku lub mają charakter polityczny. Konkurs jest organizowany co dwa miesiące, co sprawia, że jest on szczególnie atrakcyjny dla beneficjentów.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy SDP:

za działania społeczne, których celem jest ochrona wolności słowa i wsparcie lokalnych mediów. CMWP przy SDP działa od wielu lat i ciężko jest w kilku zdaniach opisać spektrum ich działań. Przede wszystkim CMWP skupia się na promowaniu wartości, takich jak szeroko rozumiana wolność słowa, szczególnie w odniesieniu do dziennikarzy i ludzi mediów. Wsparcie dla mediów jest okazywane na wielu płaszczyznach. Po pierwsze w skali mikro - doraźna pomoc w konkretnych sytuacjach, w których dziennikarze są oskarżani i zastraszani, a ich sprawy rozpatruje wymiar sprawiedliwości. Po drugie, w skali makro, czyli w tych sytuacjach, w których CMWP stara się wpływać na ustawodawcę. Oczywiście tylko wtedy, gdy uważają, że dane rozwiązania prawne należy poprawić, aby w lepszym stopniu służyły wolności słowa w naszym kraju.

Równouprawnienie w pracy

Tematem przewodnim XXI edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest jakże ważny i głośny temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn w pracy. Mamy XXI wiek, a wciąż problem wyrównywania szans istnieje. Zdaniem prof. Ireny Lipowicz, rzeczniczki praw obywatelskich, równość kobiet i mężczyzn jest mitem. - Mimo wielu pozytywnych zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy, wciąż aktualne pozostają zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, nierówny dostęp do awansów, niski udział kobiet w zarządach czy nierówne wynagrodzenie za tę samą pracę – mówi
w wywiadzie dla Raportu prof. Lipowicz.

Cały raport można także pobrać ze strony www.raportcsr.pl.


Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał dzięki wsparciu partnerów: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Gazeta Finansowa, Super Biznes (ekonomiczny dodatek Super Expressu), Kurier365.pl oraz RaportCSR.pl.

Partnerami strategicznymi XXI Raportu są: OSG Records Polska i PKP CARGO S.A.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.