FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Zaproszenie na konferencję: „Przyjaźni Seniorom”

Zaproszenie na konferencję: „Przyjaźni Seniorom”

21 sierpnia 2014

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej oraz Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję prasową poświeconą prezentacji zasad i celów konkursu srebrnej gospodarki „Przyjaźni Seniorom”.

Konferencja odbędzie się w Restauracji „Antrakt Cafe”, przy Placu Pilsudskiego 9 w Warszawie (na tyłach Teatru Wielkiego) w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00.

 

Program Konferencji:

11:00 – 11:15 – Przedstawienie idei i zasad konkursu „Przyjaźni Seniorom”

11:15 – 11:30 – Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych

11:30 – 12:00 – Pytania od publiczności i dziennikarzy

12:00 – 13:00 – Poczęstunek

 

RSVP do dnia  24 sierpnia br. biuro@fundacjaoputw.pl

 

***

Konkurs ma charakter konsumencki i adresowany jest do producentów, usługodawców oraz realizatorów projektów edukacyjnych i społecznych, którzy wychodzą z ofertą rynkową spełniającą kryteria przyjaznych osobom starszym.

Konkurs ma promować przyjazną w szerokim rozumieniu ofertę runku dla osób starszych oraz edukować i chronić prawa starszych konsumentów, tworzyć katalog dobrych praktyk, przeciwdziałać nadużyciom na szkodę osób starszych.

Wzrastają bowiem nie tylko  oczekiwania seniorów co do asortymentu i jakości oferty, ale także bezpieczeństwa transakcji, zrozumiałych, dogodnych warunków zakupu.

- Mamy nadzieję, że poprzez ten Konkurs będziemy rzecznikami zarówno dobrej oferty rynkowej adresowanej do osób starszych jak i strażnikami praw seniorów- mówi koordynatorka projektu Krystyna Lewkowicz.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: Krystyna Lewkowicz

e-mail: Klewkowicz@interia.eu, GSM 605 957 084;

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.