FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. PGZ
Fot. PGZ

Znamy Pracodawców Godnych Zaufania 2021

1 grudnia 2021

30 listopada w Warszawie odbyła się XI edycja Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Wyróżniono firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po nowatorskie i skuteczne rozwiązania, przede wszystkim te związanie z sytuacją pandemii SARS-CoV-2 – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. W tym roku wręczono siedem nagród dla firm oraz dwie nagrody dziennikarskie.

Kapituła Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele m.in.: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytutu ESG – działającego w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

- Już drugi rok pracodawcy i pracownicy muszą mierzyć się z panującą pandemią koronawirusa, która ma ogromny wpływ na rynek pracowniczy. Wprowadzane obostrzenia determinowały funkcjonowanie gospodarki, a więc stawiały zatrudniających i zatrudnionych przed nowymi wyzwaniami. Warto doceniać te firmy, które stawiły czoła aktualnej sytuacji i poszukiwały niestandardowych rozwiązań.– powiedział Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

Laureaci XI edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

Kategoria Programy stażowe

Allegro - za program stażowy Allegro e-Xperience skierowany do osób rozpoczynających swoją karierę. Przede wszystkim do młodych talentów z obszaru IT, ale również do osób, które chcą rozpocząć swoją karierę w analityce, sprzedaży, obsłudze klienta, marketingu, HR, finansach i wielu innych działach. Programy kierowane są również do osób, które chcą się przebranżowić.

Kategoria Wolontariat

Auchan Polska - za program wolontariatu pracowniczego - Dni Otwartości, który został wdrożony w Auchan w roku 2018. Celem projektu jest promowanie otwartości pracowników Auchan na rzecz społeczeństwa. Pomoc ukierunkowana jest na projekty związane z walką z niedożywieniem i ubóstwem, tworzeniem więzi społecznych, przeciwdziałaniem wykluczeniu, promowaniem zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, organizacją zbiórek na rzecz potrzebujących i akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku spośród Klientów Auchan na rzecz Fundacji DKMS.

Kategoria Motywacja

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” - za prowadzenie wspólnego dialogu z pracownikami w celu poprawy kondycji firmy. Wprowadzono tzw. „Oszczędny Portfel” – skrzynkę na pomysły pracowników w tym zakresie. Najnowszym projektem PPL jest Akademia Liderów, która promuje osoby sprawiedliwe, wrażliwe społecznie, uczciwe, transparentne, ceniące współpracę i działanie zespołowe.

Kategoria Edukacja

IKEA Retail w Polsce - za kreowanie środowiska, w którym pracownicy mogą bezustannie się rozwijać. IKEA posiada 8 różnych programów edukacyjnych i prowadzi działania skierowane do pracowników z obszaru Health & Wellbeing. IKEA umożliwia pracownikom pokrycie kosztów nauki języków obcych oraz posiada dofinansowanie do studiów wyższych. Aż 82,5% stanowisk kierowniczych w całej organizacji w ubiegłym roku finansowym zostało obsadzonych w drodze awansu wewnętrznego.

Kategoria Bezpieczeństwo

Polfrost Terminal - za prowadzoną politykę bezpieczeństwa pracy, która poprzez zastosowanie nowych technologii, pozwala zwiększyć efektywność pracy oraz poprawić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek wypadków.

Kategoria Firma Przyjazna Niepełnosprawnym

Carrefour - za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, która firma prowadzi od 2006 roku we współpracy z Mazowieckim Związkiem Głuchych. Początkowo, zatrudniając osoby niepełnosprawne, sieć korzystała ze wsparcia Polskiego Związku Głuchych, a następnie EKON-u i Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION), z którym współpracuje do dziś.

W tym roku Kapituła Konkursu przyznała Nagrodę Specjalną firmie Benefit Systems, która okazała się nie tylko godnym zaufania pracodawcą, ale także wiarygodnym i wspierającym partnerem dla całej branży i zatrudnionych w niej osób oraz odpowiedzialnym partnerem społecznym.

- W czasie pandemii pracodawcy byli zmuszeni do zmniejszania kosztów firmowych. Rezygnowano więc ze szkoleń, świątecznych bonów, podwyżek, redukowane były wynagrodzenia, a w najgorszym wypadku zwalniano pracowników. Jak w warunkach pandemicznych utrzymać motywację, zaangażowanie, i w ogóle pracowników? Odpowiedź jest prosta – wprowadzać działania, które są nieszablonowe i odpowiadają na aktualną sytuację. Pracodawcy muszą nadążać za trendami wyłaniającymi się z oczekiwań zatrudnianych, o których szczególnie w niestabilnej sytuacji trzeba po prostu dbać. A takie rozwiązania trzeba nagradzać - podkreślił Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W Konkursie wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali: Tomasz Dereszyński, wydawca i dziennikarz Polska Press oraz Damian Szymański, zastępca redaktora naczelnego portalu Money.pl. 

Gala Konkursu została poprzedzona debatą pt. „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju”, która poświęcona była korelacjom między wprowadzeniem wieloletnich strategii ESG do firmy, a ich wynikami finansowymi. W debacie wzięli udział m.in.: Kamil Rybikowski, dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej; Andrzej Czernek, wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”; Michał Kępowicz, szef departamentu relacji strategicznych w Philips oraz Marta Mikliszańska, szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro.

Źródło: Materiały prasowe PGZ

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.