FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Znamy Wybitnych Polaków 2015

Znamy Wybitnych Polaków 2015

5 czerwca 2015

Po raz szósty Kapituła Konkursu „Teraz Polska” wybrała Laureatów Konkursu „Wybitny Polak”. W tym roku zaszczytne tytuły przypadły Janowi Kulczykowi, Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi oraz Waldemarowi Dąbrowskiemu. 

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na kwietniowym posiedzeniu podjęła decyzję o przyznaniu tytułu „Wybitny Polak” osobom, które - w opinii Kapituły - w największym stopniu przyczyniły się do budowy oraz promocji pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Do tej pory tytuł Wybitnego Polaka otrzymali: Wojciech Kilar, Hilary Koprowski, prof. Maria Siemionow, prof. Jacek Jassem, Adam Małysz, prof. Wiesław L. Nowiński, prof. Henryk Skarżyński, Rafał Olbiński, Krzysztof Penderecki, dr Janusz Lewandowski, prof. Marek Belka oraz Andrzej Wajda.

- Konkurs „Wybitny Polak” to doskonała okazja do zaprezentowania dokonań Polaków oraz wyróżnienie i promocja tych osób, które potrafiły odnieść sukces w kraju i poza jego granicami. Istnieje bowiem wielka potrzeba promocji działań wybitnych osobistości, które poprzez swoje dokonania i zaangażowanie promują Polskę i Polaków na świecie, stając się przez to ambasadorami marki „Polska” – mówi Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 

Nominacje w Konkursie przyznawane są przez członków Kapituły Konkursu „Teraz Polska” oraz Rady Fundacji. Tradycyjnie już otrzymują je także Laureaci zagranicznych edycji Konkursu „Wybitny Polak”, które odbywają się m.in. w USA (Nowy Jork, Los Angeles i Chicago), Norwegii, Francji i Szkocji. 
Spośród wszystkich nominowanych Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu tytułów Wybitnego Polaka w dwóch kategoriach: Biznes i Kultura. Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:
  • Jan Kulczyk – BIZNES ŚWIATOWY – jedyny polski przedsiębiorca działający globalnie w sektorze energetyki, surowców mineralnych i infrastruktury; 
  • Zygmunt Solorz-Żak – BIZNES POLSKI – jeden z największych polskich przedsiębiorców prywatnych, prowadzący działalność biznesową w różnych dziedzinach gospodarki;
  • Waldemar Dąbrowski – KREATOR KULTURY – Dyrektor Teatru Wielkiego-Opery Narodowej.

Podobnie jak dla Polaków nagradzanych w kraju, tak i dla tych nagradzanych w edycjach zagranicznych, tytuł „Wybitnego Polaka” jest znaczącym wyróżnieniem, będącym świadectwem uznania dla ich zawodowych osiągnięć. – Moja pasja życiowa stała się pracą zawodową. Czuję się bardzo szczęśliwy, że zostałem doceniony za to co, po części jest moim hobby. Od zawsze staram się motywować m.in. moich studentów, aby szli drogą pasji i starali się robić to, w czym czują się spełnieni – nagroda jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności takiego podejścia. – mówi Tomasz Opasiński, Laureat w Kategorii MŁODY POLAK na Zachodnim Wybrzeżu USA. 

Ceremonia wręczenia statuetek „Wybitny Polak” odbyła się 8 czerwca br. w trakcie wieczornej Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.