FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra

Znamy już najlepsze gminy w Polsce

25 listopada 2011

22. listopada w Poznaniu odbyła się konferencja „Samorząd zrównoważonego rozwoju”.

Pretekstem do zorganizowania tej konferencji było ogłoszenie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.

Konferencję otworzyli: dr Andrzej Byrt – Prezes MTP Sp. z o.o. oraz prof. dr hab. Helena Kisilowska – Dziekan WAiNS Politechniki Warszawskiej. List w imieniu Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierda Dziekońskiego, odczytał prezes Fundacji, Krzysztof Przybył. Następnie swoje prelekcje na temat rozwoju jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej wygłosili prof. dr hab. Leszek Jasiński – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz prof. dr hab. Kazimierz Pająk – WE UE w Poznaniu.

W pierwszej części zaprezentowali się także partnerzy konferencji: przedstawiciel PAIiIZ opowiedział o wykorzystaniu samorządu w tworzeniu stref ekonomicznych, Polska Organizacja Turystyczna o swojej działalnosci i wykorzystaniu, na tym tle, współpracy z samorządem w zakresie tworzenia produktów turystycznych. Z kolei przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych zaprezentował rynek obligacji CATALYST jako idealne narzędzie pozyskiwania funduszy prorozwojowych przez samorządy a firma PROTE (trzykrotny Laureat Godła "Teraz Polska") przedstawiła szeroki wachlarz swoich działań w zakresie rekultywacji jezior oraz poprawy jakości wody i ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

W drugiej części spotkania, którą prowadził twórca rankingu prof. Eugeniusz Sobczak, omówione zostały szczegółowo wyniki zestawienia. Statuetki dla najlepszych gmin miejskich w Polsce otrzymali przedstawiciele: Krynicy Morskiej, Łeby, Pruszcza Gdańskiego; w kategorii gmin miejsko–wiejskich: Międzyzdroje, Polkowice, Nowe Warpno; w kategorii gmin wiejskich: Kleszczów, Rewal, Kobierzyce; wśród trójki najlepiej ocenionych miast na prawach powiatu znalazły się: Sopot, Warszawa, Poznań.

Nagrody zostały wręczone pierwszym trójkom, ale zwycięzców rankingu jest o wiele więcej:  Pamiętajmy, że jednostek samorządowych w Polsce jest ok. 2500, tak więc znalezienie się w ścisłej dwudziestce, to ogromny sukces i efekt ciężkiej pracy zarówno mieszkańców jak i władz gminy, powiedział K. Przybył. Ranking jest jedynym zestawieniem opierającym się wyłącznie na niezależnych danych z GUS-u, pozbawionym subiektywnych ocen osób postronnych, co czyni z niego najbardziej wiarygodne źródło na temat stanu gmin w Polsce. Cieszy mnie niezmiernie fakt, że wśród wyróżnionych w rankingu gmin znalazły się i takie, które są już Laureatami Konkursu „Teraz Polska”. Nieskromnie powiem, że potwierdza to słuszność i zasadność przyznania im Godła przez Kapitułę. Z kolei te jednostki, które jeszcze nie brały udziału w Konkursie, mam nadzieję, dostrzegą ogromną siłę promocyjną płynącą z możliwości korzystania z Godła „Teraz Polska”.


PEŁNY RANKING GMIN 2011r.

WYNIKI RANKINGU - 20 NAJLEPSZYCH

GALERIA ZDJĘĆ

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.