FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Znamy laureatów rankingu samorządów 2011

Znamy laureatów rankingu samorządów 2011

6 listopada 2012

Dzisiaj poznaliśmy wyniki Rankingu „Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego”, podczas konferencji zorganizowanej w gmachu Sejmu RP.

Współorganizatorem konferencji jest Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, która również wspiera promocję najlepszych polskich samorządów, wyłaniając Laureatów Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin. Patronat nad konferencją objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.

Oceniany był rozwój wszystkich jednostek samorządowych w Polsce w 2011 roku, z zachowaniem podziału na 4 grupy: gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Poniżej przedstawiamy pierwsze 10 najlepszych samorządów w każdej kategorii:

Miasta na prawach powiatu:

 1. m.st. Warszawa
 2. Poznań
 3. Przemyśl
 4. Sopot
 5. Gdańsk
 6. Krosno
 7. Wrocław
 8. Kielce
 9. Katowice
 10. Toruń

Gminy miejskie:

 1. Krynica Morska
 2. Łeba
 3. Pruszcz Gdański
 4. Puławy
 5. Bieruń
 6. Kołobrzeg
 7. Węgrów
 8. Lubawa
 9. Sucha Beskidzka
 10. Gorlice

Gminy miejsko-wiejskie:

 1. Nowe Warpno
 2. Polkowice
 3. Międzyzdroje
 4. Bogatynia
 5. Ożarów Mazowiecki
 6. Kórnik
 7. Zbąszynek
 8. Grodzisk Wielkopolski
 9. Niepołomice
 10. Swarzędz

Gminy wiejskie:

 1. Kleszczów
 2. Puchaczów
 3. Kobierzyce
 4. Tarnowo Podgórne
 5. Suchy Las
 6. Komorniki
 7. Ornontowice
 8. Rewal
 9. Stepnica
 10. Wielka Nieszawka

Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń. Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim kontrola realizacji tego planu, przy jednoczesnej deklaracji do poszanowania środowiska naturalnego jest obecnie jednym z podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samorządowej.

Rokrocznie prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim zespołem dokonuje porównania i oceny wszystkich polskich samorządów. Głównym celem takiego zestawienia jest prezentacja oraz nagrodzenie najlepiej rozwijających się jednostek, spośród wszystkich w Polsce. Ranking jest też podstawą do określania ich słabych i mocnych stron, co stanowi bazę do formułowania celów i uwzględniania najważniejszych czynników w dalszym ich rozwoju. Badanie oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają się wszystkie gminy i województwa w Polsce.  

Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.
Zmienne przyjęte przy tworzeniu rankingu: 
1) wydatki inwestycyjne majątkowe per capita; 
2) wydatki na transport i łączność per capita; 
3) udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy;
4) udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy;
5) udział dochodów własnych w budżecie gminy;
6) liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
7) liczba pracujących na 1000 mieszkańców;
8) liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
9) napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
10) odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
11) liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
12) liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców;
13) odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
14) procent ludności objętej usługami wodociągowymi;
15) procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi;
16) procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków.

Oczywiście osiągane rezultaty zależą od wielu czynników, wśród których należy wymienić doświadczenie samorządów oraz wynikającą z tego ciągłość działań rozwojowych, potencjał gospodarczy i charakter administracyjny. W związku z powyższym przygotowano cztery rankingi, a mianowicie ranking gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, a także miast na prawach powiatu.

Pełna lista samorządów wraz z punktacją niebawem!

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.