FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Oświadczenie prasowe

Oświadczenie prasowe

26 maja 2014

Oświadczenie prasowe

Na początku maja na stronie Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska" oraz na portalu Link To Poland pojawiła się informacja o projekcie „Wizerunek polskiego biznesu 2014”, który miał promować najlepsze i najbardziej innowacyjne polskie firmy w Nowym Jorku.
W związku z napływającymi do nas niepokojącymi informacjami oświadczamy, że Fundacja Godła Promocyjnego "Teraz Polska"oraz portal Link to Poland nie wspierają tego projektu.

Pomysłodawca i koordynator projektu „Wizerunek polskiego biznesu 2014” Zurab Kocziaszwili, prowadzący swój projekt za pośrednictwem spółki PZ Capital, próbując uwiarygodnić swoje przesięwzięcie wykorzystał marki i logotypy znanych polskich firm i instytucji, bez ich zgody lub wprowadzając je w błąd.

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie naszych logotypów oraz nazwy Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska" i portalu Link to Poland na jakichkolwiek stronach internetowych projektu „Wizerunek polskiego biznesu 2014”, profilach na FB, czy też materiałach drukowanych.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.