FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. FG Time
Fot. FG Time

15. Forum Gospodarcze TIME już w marcu

20 lutego 2023

Forum Gospodarcze TIME to od lat największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w CEE. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tegorocznej edycji Forum dominować będą tematy związane z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej. Jubileuszowe 15. Forum Gospodarcze TIME odbędzie się w dniach 14-15 marca 2023 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie oraz online. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego jest współorganizatorem wydarzenia. 

Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej. W podsumowaniu14-tego FG TIME wyraziliśmy przekonanie, że wnioski, które powstały w trakcie dyskusji powinny zostać przeanalizowane i uwzględnione przez rząd przy opracowywaniu długofalowej strategii działania zielonej transformacji cyfrowej. Zaproponowaliśmy zawarcie paktu politycznego ponad podziałami, koniecznego dla sprostania wyzwaniu, jakim jest zielona transformacja cyfrowa oraz obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie. Zatem nasze postulaty i wnioski przyjęte w takcie 14. Forum będą osią obrad 15-go FG TIME.

Głównym celem polityki gospodarczej jest wzrost konkurencyjności branży lub obszaru gospodarczego, którego dotyczy. Narzędziem jej realizacji są stosowne strategie. Strategie sektorowe powinny stanowić wsparcie dla przedsiębiorców danego sektora umożliwiając zwiększenie efektywności i tempa wdrażanych innowacji i powiązanych z nimi inwestycji. Przyspieszająca transformacja technologiczna ma charakter horyzontalny, więc o konkurencyjności sektora w coraz większym stopniu decyduje nie tylko jakość strategii sektorowych, ale również ich wewnętrzna i zewnętrzna spójność, czyli zdolność do wyzwalania mechanizmów synergii międzysektorowej w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Strategie opisujące politykę gospodarczą powinny być dla przedsiębiorców informacją o kierunkach rozwoju całej gospodarki i inspiracją do podnoszenia innowacyjności każdej organizacji. Dla wszystkich organów państwa i przedsiębiorców powinny stanowić źródło informacji na temat planowanych zmian w otoczeniu prawno-finansowym, sprzyjających materializacji spodziewanych efektów inwestycyjnych.

Najważniejsze zagadnienia 15 Forum Gospodarczego TIME

GOSPODARKA 2030 – Wykonalność polskich strategii gospodarczych, Zasady tworzenia i realizacji strategii cyfryzacji gospodarki, Strategie gospodarcze co zrobić, aby je zrealizować? Współpraca organizacji przedsiębiorstw na rzecz budowy strategii cyfryzacji. Jak skutecznie wspierać rozwój rynku UE. ESG – wyzwania i oczekiwania. TELEKOMUNIKACJA – Inwestycje w telekomunikacji, Wpływ regulacji na inwestycje i rozwój gospodarczy. Strategia rozwoju usług na rynku hurtowym FTTH, System monitorowania jakości Internetu, Wolność w Internecie, czy da się pogodzić wszystkie strony, PKE i rozporządzenia. FINANSE – Cyfrowa transformacja sektora finansowego, Zdolność sektora finansowego do finansowania gospodarki i jej wyzwań. ENERGETYKA – Optymalny scenariusz cyfryzacji energetyki, Cyberbezpieczeństwo infrastruktury. MEDIA – Ewolucja branży medialnej w kontekście wyzwań i szans geopolitycznych, gospodarczych i regulacyjnych.

Zaproszeni goście: Premier Mateusz Morawiecki; KPRM; Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, KPRM; Magdalena Rzeczkowska – Minister Finansów; Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Jakub Boratyński – Dyrektor Sieci i Zarządzania, DG GROW, Jacek OKO – Prezes UKE, Rafał Gawin – Prezes URE, Tomasz Chróstny – Prezes UOKiK, Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI. Pełna lista prelegentów dostępna jest na fgtime.pl.

Organizatorzy FGTIME 2021: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Program, rejestracja FGTIME, kliknij tutaj
Uczestnictwo on-line w Forum jest bezpłatne.
Dodatkowe informacje: Krzysztof Węglarz, tel.: 504 278 770, e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl  

Źródło: Materiały prasowe FG TIME

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.