FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. BOSZ Szymanik i wspólnicy Sp.j.
Fot. BOSZ Szymanik i wspólnicy Sp.j.

BOSZ Szymanik i wspólnicy Sp.j.

27 maja 2021

Wydawnictwo BOSZ, założone w 1994 roku, specjalizuje się w edycji wielojęzycznych albumów o sztuce, dziedzictwie kulturowym i krajobrazie, których znakiem rozpoznawczym są wysoka wartość merytoryczna oraz najwyższa jakość edytorska. Dorobek wydawnictwa to ponad 850 tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym dwa i pół miliona egzemplarzy, wydanych we współpracy zarówno z wybitnymi twórcami, jak i czołowymi placówkami kulturalnymi z całej Polski. Publikacje poświęcone polskiemu dziedzictwu kulturowemu, twórczości uznanych artystów oraz pięknu rodzimego krajobrazu realizują jedno z głównych zamierzeń Wydawnictwa, jakim jest promocja kultury narodowej.

Książki i albumy na przykładzie tytułów: „Polska 100 lat”, „Tamara Łempicka”, „Oto sztuka polskiego plakatu” powstały we współpracy z najlepszymi polskimi fotografikami, grafikami i literatami. Teksty do książek opracowali między innymi: Jerzy Janicki, ks. Jan Twardowski, Olgierd Budrewicz, Jerzy Bralczyk, Janusz Głowacki, Jerzy Pilch, Adam Rotfeld, Eustachy Rylski. Wydawnictwo dba również o poziom merytoryczny powstających publikacji, zasięgając opinii wybitnych specjalistów z różnych dziedzin sztuki, historii i nauki.

ROZMOWA Z LAUREATEM

Na pytania odpowiada Bogdan Szymanik, dyrektor Wydawnictwa BOSZ

Proszę krótko opisać nagrodzone produkty. Czym wyróżniają się na rynku?

Bogdan Szymanik: Wydawnictwo BOSZ to założona w 1994 roku oficyna specjalizująca się w edycji wielojęzycznych albumów o sztuce, dziedzictwie kulturowym i krajobrazie, których znakiem rozpoznawczym są wysoka wartość merytoryczna oraz najwyższa jakość edytorska. Dotychczasowy dorobek wydawnictwa to ponad 850 tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym dwa miliony pięćset tysięcy egzemplarzy wydanych we współpracy zarówno z wybitnymi twórcami, jak i czołowymi placówkami kulturalnymi z całej Polski. Publikacje poświęcone polskiemu dziedzictwu kulturowemu, twórczości uznanych artystów oraz pięknu rodzimego krajobrazu realizują jedno z głównych zamierzeń Wydawnictwa, jakim jest promocja kultury narodowej.

Żadne inne wydawnictwo w Polsce nie oferuje czytelnikom książek w podobnym formacie, wydanych na tak wysokim poziomie edytorskim, które łączyłyby najwyższą jakość druku, profesjonalizm projektu graficznego, merytoryczny poziom tekstów oraz artyzm starannie wyselekcjonowanych zdjęć najlepszych polskich fotografików.

Czym jest dla Państwa Godło „Teraz Polska”? Dlaczego zdecydowali się Państwo na start w Konkursie?

Bogdan Szymanik: Godło „Teraz Polska”, przyznane naszym albumom o sztuce wydawanym w różnych językach i służące przede wszystkim promocji Polski, traktujemy jako dowód uznania dla naszej pracy. To także zwrócenie uwagi na polską Kulturę i jej osiągnięcia, które nie zawsze są należycie doceniane. Nie tylko nauka i osiągnięcia technologiczne, ale również sztuka, jest doskonałą wizytówką naszego kraju oraz powodem, dla którego powinniśmy być dumni. Otrzymanie po raz drugi tak prestiżowej nagrody jest dla nas potwierdzeniem słuszności strategii, jaką obraliśmy ponad 25 lat temu i którą konsekwentnie realizujemy, promując naszą narodową kulturę.

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.