FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

7 czerwca 2020

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju. Będąc jedyną tego typu instytucją w Polsce, bardzo aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizuje strategiczne projekty rozwojowe, jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. BGK jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Finansuje m.in. największe projekty infrastrukturalne oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm, zarówno w kraju, jak i za granicą. 
BGK odgrywa znaczącą rolę, wraz z innymi instytucjami rozwoju, w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w średnio i długofalowej polityce gospodarczej. Odgrywa również kluczową rolę w sprostaniu skutkom epidemii COVID-19, zapewniając rozwiązania ułatwiające przepływ kredytów bankowych do gospodarki. 

Gwarancja de minimis, z uwagi na swój szeroki zasięg i odziaływanie na gospodarkę, jest flagowym produktem gwarancyjnym BGK. Jest obecna na polskim rynku od 2013 r. i wpisana na trwałe w system finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jest impulsem rozwojowym dla firm i narzędziem umożliwiającym rozwijanie innowacji, a także zdobywanie nowych rynków. Jest też odpowiedzią na pojawiające się kryzysy gospodarcze i trudną sytuację polskich przedsiębiorców. Z tych powodów, gwarancja de minimis stanowi jeden z pierwszych elementów stworzonej przez polski rząd, w związku z epidemią COVID-19, tarczy antykryzysowej dla gospodarki. Dzięki gwarancjom de minimis, kredyty stają się dostępne dla firm, które w inny sposób by go nie otrzymały. 
Od 2013 roku BGK udzielił gwarancji de minimis na kwotę ponad 70 mld zł, które zabezpieczyły już przeszło 120 mld zł kredytów banków komercyjnych. Z gwarancji skorzystało ponad 170 tysięcy przedsiębiorców, co przyczyniło się do utworzenia 99 tysięcy miejsc pracy oraz zachowania ok. 103 tysięcy istniejących.

Dowiedz się jak zdobyć Godło „Teraz Polska”

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.