FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Pixabay
fot. Pixabay

Blokada kont przedsiębiorców: praktyka do ukrócenia

28 stycznia 2024

Krzysztof Przybył: Naprawianie państwa jest od kilku tygodni często powtarzanym, wręcz modnym hasłem. Przedstawiam jeden z postulatów, który ma ścisły związek z ową naprawą. „Rzeczpospolita” zwróciła uwagę (miejmy nadzieję, że nie tylko czytelników, ale i Ministerstwa Finansów) na beztroskie stosowanie rozwiązania, które w efekcie grozi egzystencji wielu firm.

Polska specyfika: szafowanie aresztami i blokadą kont firm

Blokowanie kont przedsiębiorców w ramach tzw. mechanizmu STIR fiskus może stosować jeszcze przed wydaniem decyzji podatkowej. W teorii ma to zapobiec sytuacji, w której nieuczciwy biznesmen wyczyści konto, a państwo nie będzie miało z czego ściągnąć należności. W praktyce ów mechanizm, który został przewidziany jako rozwiązanie ekstraordynaryjne, za czasów poprzedniego rządu był stosowany nader chętnie. A firmy, jak wiadomo, po odcięciu od pieniędzy idą na dno – jak nurek odcięty od tlenu.

Brak rygorystycznej kontroli nad stosowaniem blokady kont podatnika można przyrównać do innej patologii, z którą boryka się Polska, mianowicie do szafowania tymczasowym aresztowaniem. W naszym kraju ponad 90% wniosków o areszt, które składa prokurator, sądy akceptują; większym odsetkiem wśród państw unijnych może się wykazać jedynie Rumunia. A teraz wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację, że o areszcie decyduje nie sąd, ale prokurator – i to w taki sposób, w którym szybka i sprawna kontrola jego postanowienia nie jest możliwa. I tak, podejrzany posiedzi w celi na przykład pół roku, zanim sąd sprawdzi, czy śledczy mieli podstawy do zamknięcia go za kratami. Koszmar, prawda? Tymczasem analogiczne druzgocące rozwiązanie w odniesieniu do firm jest nader często praktykowane.

Zablokujmy pieniądze i… nie spieszmy się

Jak podkreśla „Rzeczpospolita”, skarbówka stosuje blokadę w sposób, który określiłbym jako perfidny. Mianowicie nie po to nawet, aby zabezpieczyć interesy państwa, ale aby… nie spieszyć się z rozstrzygnięciem sprawy. Tak, Szanowni Państwo – skoro fiskus zablokował konto przedsiębiorcy, to ten przedsiębiorca pieniędzy nie zabierze. Zatem nie ma już powodu, by procedować w nadmiernym pośpiechu.

Można powiedzieć: oto efekty powrotu do narracji sprzed dwóch dekad, zgodnie z którą przedsiębiorca tylko myśli, jak oszukać państwo. Skoro zaś każdy przedsiębiorca jest z definicji „podejrzanym typem”, to również trzeba sięgać po drastyczne narzędzia, nie oglądając się na to, czy są faktycznie potrzebne i czy nie zrujnują niewinnych osób.

Ważny i symboliczny gest

Przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje z nową ekipą – jak zawsze zresztą, gdy dokonuje się zmiana na szczytach władzy. Ukrócenie szafowania wspomnianym groźnym narzędziem, jak również rygorystyczne uściślenie, w jakich przypadkach może być ono stosowane, stanowić winno priorytet dla resortu finansów. Byłoby to także dobitną manifestacją, że polski biznes jest dla rządzących partnerem, że jest postrzegany jako koło zamachowe polskiej gospodarki – a nie utrapieniem i zbyteczną konkurencją dla państwowych gigantów.

Panie Ministrze Domański – nie ma co się wahać!

 

Źródło: Salon24.pl, blog Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.