FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Fot. CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

27 maja 2021

CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. to firma konsultingowo-informatyczna z piętnastoletnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji i wdrażaniu systemów zarządzania klasy ERP. Pomaga klientom w optymalizacji organizacji pracy, poszczególnych czynności i całych procesów oraz zwiększaniu efektywności działań. Kompetentny i zaangażowany zespół pracowników potrafi rozwiązywać problemy klientów – średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

VENDO.ERP – kompleksowy, polski program do zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji – VENDO.ALICE. Produkt ten jest obecnie użytkowany przez blisko 10 tys. pracowników w ponad 550 polskich firmach, w działach produkcyjnych, sprzedaży, magazynowania, księgowości, marketingu i finansów. System wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu jest to system uczący się, który skraca czas wykonania 100 tys. operacji do 10 sekund, daje wzrost produktywności o 30 proc., redukuje cykl produkcyjny i zapasy półproduktów o 65 proc., zwiększa terminowość dostaw do 95 proc. Rozwiązanie posiada opinię o innowacyjności na skalę międzynarodową wydaną przez Akademię Leona Koźmińskiego.

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.