FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Centrum Językowe KONIK Magdalena Kopacz
Fot. Centrum Językowe KONIK Magdalena Kopacz

Centrum Językowe KONIK Magdalena Kopacz - WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE "TERAZ POLSKA"

27 maja 2021

Centrum Językowe KONIK powstało we wrześniu 2010 roku jako szkoła językowa. Jednak z czasem firma rozszerzyła profil działalności, oferując zatrudnienie w charakterze opiekunów osób starszych za granicą. Dzisiaj Centrum Językowe KONIK świadczy usługi opiekuńcze na rzecz klientów indywidualnych w formule assisted living w Niemczech,  Szwajcarii, Luksemburgu i Francji. Firma oferuje ponad 450 miejsc pracy dla opiekunek i opiekunów w formule assisted living, którzy przed podjęciem pracy przechodzą intensywny dwutygodniowy bezpłatny kurs językowy oraz szkolenie z zakresu opieki nad osobą starszą. Podopiecznymi są seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie są już w stanie funkcjonować samodzielnie i wymagają codziennego wsparcia. Dzięki zaangażowaniu opiekunek, ich empatii, uśmiechowi i pozytywnemu podejściu do codziennych zajęć i obowiązków firma zapewnia seniorom w ich domach fachową opiekę oraz miłą i ciepłą atmosferę.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.