FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Clima Gold Sp. z o. o.
Fot. Clima Gold Sp. z o. o.

Clima Gold Sp. z o.o.

27 maja 2021

Clima Gold Sp. z o. o. to polski producent urządzeń i central wentylacyjnych wyposażanych w kompletną automatykę. Firma istnieje od 2007 roku, obecnie w fabryce w Rumi zatrudnia ponad 80 osób. Centrale wentylacyjne obsługują obiekty budowlane w Polsce i za granicą, m.in. centra handlowe, hale sportowe, obiekty przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, ale także pomieszczenia o najwyższych wymaganiach higienicznych, takie jak szpitale, placówki medyczne, laboratoria, baseny czy obiekty, w których produkowane są leki lub żywność.

Centrale wentylacyjne OPTIMA to niewielkich rozmiarów urządzenia rekuperacyjne OPAL Compact, centrale w wykonaniu higienicznym OPTIMA Kryształ oraz basenowe centrale OPTIMA Turkus. Z powodu pandemii COVID-19 Clima Gold rozpoczęła prace nad urządzeniami, które poza swoją podstawową funkcją wentylacyjną poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach. Efekt ten można uzyskać poprzez zastosowanie opatentowanej technologii bipolarnej igłowej jonizacji powietrza (NPBI) oraz promieniowania UV-C (UVGI). Większość zanieczyszczeń można zatrzymać przez użycie filtrów. Jednak nadal kanały wentylacyjne i sama centrala mogą być miejscem rozwoju drobnoustrojów. Zagrożenie to można zniwelować przez użycie promienników UV-C, które unieszkodliwiają bakterie, wirusy, zarodniki grzybów i pleśni oraz roztocza. Zneutralizowane mikroorganizmy są wychwytywane filtrem wtórnym, który zatrzymuje także większe cząsteczki.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.