FUNDACJA TERAZ POLSKA

"Co z Polską Promocją?"

piątek, 11 kwietnia 2008

Fundacja zaprasza do udziału w konferencji pt. "Co z Polską Promocją?”, która odbędzie się 24 kwietnia 2008 r. w Pałacu Kultury i Nauki (Sala Mikołajskiej), w godz. 10.00-13.30.

Konferencja jest kolejnym elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy” i będzie miała formę debaty poświęconej działaniom informacyjnym oraz promocyjnym prowadzonym na poziomie kraju i regionów.

W programie konferencji m. in.:

 „Promocja Polski – kto, co i jak?” – prezentacja raportu Fundacji „Teraz Polska” nt. stanu i perspektyw promocji Polski

 „Jaka ta Polska Promocja?” – debata z udziałem administracji publicznej i ekspertów dotycząca zagadnień:

- Urzędnik czy profesjonalista z branży marketingowej – kto powinien zajmować się promocją polskiej gospodarki, kultury, nauki?

- Jaka Polska? – co chcemy promować?

- Jaka jest i jak oceniać skuteczność i efektywność promocji Polski?

- Bariery promocji – jak je wyeliminować? Szanse promocji – jak je wykorzystać?

 „Jak się promować profesjonalnie?” - panel dyskusyjny na temat dobrych praktyk w promocji obszarów terytorialnych, finansowania promocji oraz zasad współpracy administracji z agencjami z branży marketingowej, z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń i związków z branży reklamy i PR.

Dyskusje z udziałem audytorium

Gościem specjalnym konferencji będzie Pan Robert Korzeniowski.

Zapraszamy do pobrania programu konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale podlega rejestracji – do dnia 22 kwietnia 2008 r.: faks 022/ 827 64 87, e-mail: fundacja@terazpolska.pl.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.