FUNDACJA TERAZ POLSKA

Columbus Energy zdobywa szczyty

Fot. FB Dawid Zieliński
piątek, 26 lutego 2021

Columbus Energy SA, laureat Godła „Teraz Polska”  i lider rozwiązań fotowoltaicznych szacuje wzrost przychodów w 2020 roku o 216% i wzrost EBITDA aż o 309%. Według wstępnych wyników, w 2020 r. Grupa Columbus osiągnie 664 mln zł przychodów, czyli o 216% więcej niż w 2019 r. (209,9 mln zł), wypracuje 85 mln zł zysku brutto (w 2019 r. było to 14,89 mln zł) i osiągnie wynik EBITDA na poziomie 90,7 mln zł, czyli aż o 309% wyższy niż w poprzednim roku (22,2 mln zł).

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mimo drugiej fali pandemii, w IV kwartale 2020 r. utrzymaliśmy bardzo dobry poziom sprzedaży naszych usług. Co więcej, cały rok 2020 był szalony, a nasza organizacja świetnie się sprawdziła w nowych warunkach biznesowych – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy SA – Zrobiliśmy wielkie postępy w organicznym wzroście, w ramach którego zwiększyliśmy niesamowicie zatrudnienie, szczególnie w IV kwartale. To powinno przynieść efekty w 2021 r. Cieszy nas też sprzedaż pomp ciepła, czego nie widać jeszcze w wynikach za 2020 r., ale z pewnością będzie to bardzo zauważalne już w przychodach w pierwszym półroczu 2021 r. Istotne dla całego rynku było również zamknięcie programu Mój Prąd, co zaskoczyło całą branżę. Columbus był na to gotowy kilka miesięcy wcześniej i dzisiaj w ogóle nie odczuwamy braku tego elementu zachęty, a widzimy, że małe i średnie firmy mają z tym ogromny problem. To dla nas ciekawa szansa, bo chociaż dynamika rynku będzie maleć, to z dużym prawdopodobieństwem Columbus będzie mógł rosnąć szybciej i w dłuższej perspektywie czasowej.

Warto zauważyć, że wygenerowany w omawianym okresie zysk, którego wartość brutto jest prawie sześciokrotnie wyższa niż w 2019 r., Columbus Energy wykorzystał w wielu istotnych inwestycjach. Po pierwsze, dokonał znaczących akwizycji podmiotów realizujących projekty farm fotowoltaicznych i zaangażował się kapitałowo w partnerstwo z firmami deweloperskimi. Columbus zainwestował również w Spółkę Nexity Global, która dostarcza technologię informatyczną do ładowania samochodów elektrycznych. Spółka zainwestowała też 45 mln zł w firmę Saule Technologies (tworzącą ogniwa fotowoltaiczne z perowskitów), stając się jej największym akcjonariuszem, z prawami pierwszeństwa do sprzedaży produktów i licencji Saule. Wartość tej inwestycji powinna być zauważalna w najbliższych kilkunastu miesiącach, po wdrożeniu do sprzedaży pierwszych produktów perowskitowych.

Dobra passa zbiegła się ze zdobyciem przez Columbus Energy SA w czerwcu 2020 r. Godła „Teraz Polska” za kompleksową usługa dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z pozyskaniem finansowania, przyłączeniem instalacji do sieci energetycznej i opieką nad rachunkami.  -To najcięższa statuetka, jaką dostaliśmy! Rzeczywiście waży swoje, ale przede wszystkim chodzi o ciężar odpowiedzialności za to, aby Columbus zawsze był polski. Żeby nasza organizacja miała patriotyczne nastawienie do wszystkiego, co robimy, jeśli ekonomiczne przesłanki wspierają takie decyzje. Mam nadzieję, że właśnie polska technologia Saule i polski system Nexity będą kontynuować naszą ideę. – mówi w wywiadzie dla Magazynu „Teraz Polska” Dawid Zieliński. I dodaje:

  – Nową strategię Columbus zaprezentujemy po zamknięciu formalnym roku 2020. Chcemy w niej uwzględnić wszystkie innowacyjne rozwiązania i technologie, w które od pewnego czasu się angażujemy, a które będą niebawem przekładać się na wyniki Grupy. Uwzględnimy również plan rozwoju spółki obrotu energia elektryczną, zastosowanie w tym procesie technologii blockchain (tokenizacji energii) oraz prognozy, jaki będzie to miało wpływ na przychody. Tym samym po raz kolejny chcemy potwierdzić, że zawsze jesteśmy krok przed rynkiem, nadajemy tempo i kreujemy trendy w nowoczesnej energetyce.

      

Rok 2020 prezes Dawid Zieliński nazywa szalonym. Równie szalone są jego osobiste pasje i wyzwania. Po wspinaczce w Himalajach w listopadzie 2020 roku,  teraz przyszła wiadomość o zdobyciu Kilimandżaro, najwyższego szczytu w Afryce. Tacy są laureaci Godła „Teraz Polska”: wyznaczają śmiałe cele i przystępują do realizacji.

Źródło Columbus Energy, Magazyn "Teraz Polska"

REKLAMA

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.