FUNDACJA TERAZ POLSKA

Czy to co dobre w dzisiejszej Polsce jest zasługą przedsiębiorców?

Fot. Kamil Broszko/Broszko.com
środa, 5 lutego 2020

Konkurs „Teraz Polska” jest najlepszym dowodem, że odpowiedź na powyższe pytanie może być jedynie twierdząca. Najlepiej dowodzi tego doroczna Gala „Teraz Polska” wieńcząca każdą edycję Konkursu „Teraz Polska”, która jest wielkim świętem przedsiębiorczości, jakości i pracowitości.

Kiedy prześledzi się historię Konkursu, jasne staje się, jak wielką rolę w rozwoju całego kraju w ciągu ostatnich 30 lat odegrali jego laureaci – Wielce istotne były zasługi luminarzy zmian ustrojowych roku 1989, wywodzących się ze sfer politycznych, akademickich, ze świata mediów. Jednakże to, co dziś dobrego dzieje się w Polsce, jest również, a może przede wszystkim, zasługą ludzi dobrej roboty, przedstawicieli wszelakich dziedzin, dyscyplin, specjalności. My zaś podkreślamy udział przedsiębiorców w zachodzących zmianach, bowiem dzięki swojej pracowitości i zaradności, byli w ciągu minionych lat awangardą zmian na lepsze – mówi prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska”.

– A skoro już o historii mowa… W Konkursie „Teraz Polska” wyłoniono dotychczas ponad 700 laureatów, zaś w Konkursie „Wybitny Polak” – 26. Pierwsze edycje konkursu przypadły na czas wielkich przemian gospodarczych i wielkiej fascynacji zachodnimi produktami. Organizując Konkurs „Teraz Polska”, mieliśmy jeden cel: pokazać Polakom, że nasze rodzime produkty są dobrej jakości i z sukcesem mogą konkurować ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Nie było to łatwe zadanie, ale osiągnęliśmy sukces. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że polskim markom warto zaufać – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu „Teraz Polska”. – 30 lat temu w Konkursie nie nagradzano diagnostyki genetycznej czy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, bo ich po prostu nie było. A dziś mamy takie szczęście, że niesamowite innowacyjne projekty powstają również u nas, choć chciałoby się, aby było ich jeszcze więcej. Konkurs „Teraz Polska” pokazuje to, co najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność branż, zaawansowanie, wysoką jakość, a także solidność i kreatywność przedsiębiorców. Laureaci Konkursu „Teraz Polska” mogą służyć za doskonały przykład jak rzetelnie osiągać sukces w biznesie – kwituje prezes.

 

Zgłoś produkt lub usługę do Konkursu „Teraz Polska” i wygraj w biznesie!

Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie www.terazpolska.pl, a także telefonicznie (tel. 22 8260191; 22 2012690) lub drogą mailową (konkurs@terazpolska.pl)

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.