FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Laureaci tytułu Przyjaciel Teraz Polska fot. Kamil Broszko
Laureaci tytułu Przyjaciel Teraz Polska fot. Kamil Broszko

Dzisiaj celebrujemy przyjaźń! Podsumowanie spotkania Klubu Teraz Polska 2022

22 lipca 2022

21 lipca w Warszawie w Auli Kryształowej i Pałacyku Rektora SGGW odbył się Letni Klub „Teraz Polska” organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Podczas wydarzenia przyznano wyróżnienia „Przyjaciel Teraz Polska”. Spotkania klubowe gromadzą laureatów Konkursu „Teraz Polska”, współpracowników i partnerów Fundacji. Służą wymianie poglądów i doświadczeń w swobodnej, nieformalnej atmosferze. W tym roku tematem przewodnim była przyjaźń.

- Dzisiaj będziemy celebrować PRZYJAŹŃ, bowiem jest ona cnotą o największej wartości dla życia. Bo niczym jest bogactwo materialne, stanowiska i władza bez przyjaźni i przyjaciół, na których można liczyć w każdym momencie, dobrym i złym. Po raz kolejny utwierdzamy się w przekonaniu, że Fundacja Teraz Polska otoczona jest  przyjaciółmi, a może raczej należałoby powiedzieć -  wypracowała zacne grono przyjaciół, bo głęboko wierzę, że przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent od losu, ale ustawiczna praca - tymi słowami gości przywitał Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ LETNIEGO KLUBU "TERAZ POLSKA"

Aby wyrazić podziękowania i wdzięczność wieloletnim partnerom, Zarząd Fundacji ustanowił wyróżnienie „Przyjaciel Teraz Polska”. - Dziękujemy osobom, które są z nami przez te wszystkie lata, służą nam wiedzą i pomocą. Takich osobistości  jest wiele, więc wyróżniać ich będziemy sukcesywnie. Dzisiaj wręczymy pierwsze pięć statuetek, a wkrótce, obiecuję Państwu, wiele kolejnych - mówił Krzysztof Przybył.

Pierwszą statuetkę „Przyjaciel Teraz Polska” otrzymał znakomity ekspert w dziedzinie języka, wybitny intelektualista i humanista - prof. Jerzy Bralczyk. Statuetkę w jego imieniu odebrała żona Lucyna Kirwil, która przeczytała zebranym gościom list przekazany od profesora. „Przybywa nam lat, a przy tym i dóbr, a wśród tych dóbr największe - to przyjaźnie i przyjaciele. Przyjaźń to tak piękna sprawa, że w niej prawie dwieście lat temu wysnuto jaźń, jako coś przy czym przy-jaźń jest. A jaźń to ma być to, co w nas najistotniejsze. Jak przy niej brak przy-jaźni to się czasem rozdwaja. Tak jesteśmy zaprzyjaźnieni z przyjaźnią, że nawet stowarzyszenia i towarzystwa tworzymy, które stowarzyszają przyjaciół, przyjaciół różnych spraw i ludzi.” – podkreślił w liście profesor Bralczyk.

PRZECZYTAJ LIST PROFESORA JERZEGO BRALCZYKA

Druga statuetka trafiła do Marii Andrzeja Falińskiego, współtwórcy promowanego przez Fundację programu „Wokół polskiego stołu”. Laureat w latach 2000-2017 pełnił funkcję dyrektora generalnego w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Trzecią statuetkę otrzymał restaurator i wieloletni laureat Godła „Teraz Polska” Artur Jarczyński.  - Świat może różnić się politycznie, ideowo, światopoglądowo. Ale jest takie miejsce, gdzie wszelkie różnice mogą się niwelować. To dobrze zastawiony stół, przy którym gościmy się, rozmawiamy i w końcu znajdujemy płaszczyzny porozumienia. Dlatego ogromnie ważne jest, kto o ten stół dba  - usłyszeliśmy w laudacji.

Czwarta statuetka „Przyjaciel Teraz Polska” powędrowała w ręce Krzysztofa Maurera, „człowieka urodzonego w sadzie”, kontynuatora rodzinnej tradycji i obecnego właściciela Tłoczni Maurer, laureata Godła „Teraz Polska”. Firma od ponad 20 lat produkuje zdrowe soki owocowe, syropy oraz wina i destylaty w samym sercu Łącka.

Finałową  statuetkę otrzymał dr inż. Władysław Wojciech Skarżyński, który piastuje funkcję Kanclerza SGGW. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową i organizacyjną, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Przyjaciołom Fundacji i idei „Teraz Polska” statuetki wręczyli: prezes Fundacji Krzysztof Przybył oraz JM Rektor SGGW prof. Michał Zasada, członek Kapituły Teraz Polska, który w podsumowaniu powiedział:  - „W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kierujemy się wartościami, a jedną z tych wartości jest przyjaźń. Cieszę się, że wraz z Fundacją „Teraz Polska” możemy stać w jednym miejscu i rzeczywiście być prawdziwymi przyjaciółmi.”

 

Spotkanie uświetnił występ wybitnego gitarzysty klasycznego młodego pokolenia Tomasza Fechnera, zwycięzcy wielu międzynarodowych konkursów. Doktora sztuki, który życie i twórczość dzieli między Poznaniem a Los Angeles, gdzie pracuje dla Guitar Salon International i Elite Guitarist.

 

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ LETNIEGO KLUBU "TERAZ POLSKA"

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.