FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Teraz Polska
Fot. Teraz Polska

Ekonomiści z Kapituły Teraz Polska odpowiadają

8 kwietnia 2020

Czy epidemia koronawirusa stworzy nowy model zarządzania  biznesem? 

Profesor Krzysztof Opolski,  Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP:

Na pewno pandemia spowoduje zmiany: system zarządzania będzie bardziej nastawiony na zarządzanie zdalne i na wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych, jak również na same relacje między przełożonym a podwładnym, które będą się kształtować za pośrednictwem urządzeń. Należy sobie dzisiaj zadać pytanie, co z tego wynika. Na razie możemy prognozować, że w tak działającej organizacji przywódca w mniejszym stopniu będzie się opierał na swojej naturalnej charyzmie, a w większym stopniu będzie musiał opierać własną pozycję na kwalifikacjach, kompetencjach, wiedzy. To wymaga od przywódcy bardzo dobrego ustalania priorytetów, fantastycznego dobierania zespołu, umiejętnego planowania zadań (a jeszcze wcześniej – określania celów) i olbrzymich umiejętności kontroli. To nie jest nic nowego, ale w kontekście wykorzystania środków technicznych dużo się zmienia. A zatem przechodzimy z metody zarządzania face-to-face na metodę bazującą na narzędziach informatycznych. Na pewno wymaga to większej dokładności, większej znajomości technologii, większych umiejętności porcjowania zadań zgodnie z kompetencjami i percepcją odbiorcy.

Czy możliwe jest ekonomiczne zabezpieczenie przed pandemią?

Profesor Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarzadzania UW:

Pandemia zmienia rzeczywistość. Wydawało się dotychczas, że wszystko jest mierzalne i przed wszystkim można się zabezpieczyć. Modele statystyczne i ekometryczne, które były wykorzystywane przy zabezpieczaniu się przed ryzykiem katastroficznym, zmiany kursów walut czy cen wydawały się jasne i precyzyjne do wykorzystania. Pandemia, ten czarny łabędź, który się pojawił w ostatnich tygodniach pokazuje, że niestety nie da się wszystkiego jednoznacznie określić, wycenić, skalkulować. Zatem trzeba przewidywać nieprzewidywalne. Trzeba zabezpieczyć się przed porażką, a nie przed sukcesem. Choć to nie jest w pełni ekonomicznie i finansowo efektywne, wniosek z obecnej sytuacji płynie taki, że trzeba pozostawiać pewne rezerwy, które pozwolą przetrwać skomplikowane sytuacje.

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.