FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Wicepremier, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, fot. FG TIME
Wicepremier, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, fot. FG TIME

FG TIME „Cyfrowa Dekada 2030”. Nowe rozdanie i stare problemy, które można rozwiązać jedynie dzięki otwartości i współpracy

16 marca 2024

W dniach 11-12 marca br. odbyło się 16. Forum Gospodarcze TIME,  najważniejsze w naszym kraju coroczne spotkanie ludzi i firm związanych z technologiami ICT. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” jest jednym z inicjatorów tego wydarzenia.

W tegorocznym Forum udział wzięło kilkudziesięciu ekspertów oraz ponad 1200 uczestników, w tym ponad 500 on-line, reprezentujących instytucje centralne, izby i samorząd gospodarczy, uczelnie, liczne fundacje i stowarzyszenia. Odbyło się łącznie 35 specjalistycznych sesji oraz  wiele równoległych dyskusji np. o Cyfrowych Seniorach czy o raporcie „Jak osiągnąć cele cyfrowej dekady w Polsce?” Równie ważne były nieformalne rozmowy toczone w kuluarach przez samych uczestników. Przeważała opinia, że z wyzwaniami „Cyfrowej Dekady 2030” można się mierzyć z sukcesem jedynie w warunkach otwartości i współpracy.

Strategiczny obszar tego wyzwania i środków do jego osiągnięcia przedstawił na otwarciu Forum Wicepremier, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wskazywał na cyfryzację kraju „jako konieczne zmiany horyzontalne i proces, którego autorami są zarówno nasi poprzednicy, jak i ich obecni i przyszli kontynuatorzy. Ważne, by były to działania prowadzone transparentnie i we współpracy wszystkich środowisk działających dla osiągnięcia uzgodnionych, społecznie akceptowanych w kraju i Unii Europejskiej celów”.

Aspekt współpracy i konsultacji był wielokrotnie przywoływany także podczas kolejnych sesji, poświęconych najważniejszym problemom branży ICT.  Powołana przy Ministrze Cyfryzacji  Rada ds. Cyfryzacji powinna stanowić skuteczną platformę dialogu, o czym przekonywała jej Przewodnicząca Agnieszka Jankowska.

Na zdjęciu: Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT 2016-2022 oraz  Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, fot. FG TIME

 

Problematyka poruszana w trakcie Forum:

 

  • kwestie regulacji prawnych (Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, Prawo Komunikacji Elektronicznej, Digital Services Act i Digital Markets Act) ;
  • inwestycje w telekomunikację wynikające z modernizacji sektora energetycznego i jego bezpieczeństwa, rozproszenia, dostosowania do nowych standardów klimatycznych, wprowadzenia nowych modeli biznesowych i zasad rozliczeń finansowych z przemysłem i klientami indywidualnymi;
  • nowe technologie (rozwój usług chmurowych, aspekt AI);
  • telekomunikacja jako fundament informatyzacji i cyfryzacji, rozwoju usług dla biznesu i obywateli;
  • cyberbezpieczeństwo nowoczesnych finansów, współpracy nauki i biznesu, rynku medialnego, cyfrowego zdrowia, a nawet polskiego sektora kosmicznego.

 

Nadrzędnym celem FG TIME jest popularyzacja specjalistycznej tematyki kongresu w sposób przystępny i interesujący, aby zyskiwać poparcie dla działań branży wśród jak najszerszej grupy odbiorców, którzy dostrzegą indywidualne korzyści tych działań.

 

Podsumowanie

 

FG TIME po raz kolejny potwierdziło, jak ważne jest spotkanie i wymiana doświadczeń środowiska działającego na co dzień w rozproszeniu.

Podczas tegorocznego Forum dominowało optymistyczne przekonanie, że w otwartości do współpracy i faktycznego partnerstwa wszystkich stron leży klucz do zdynamizowania cyfryzacji w naszym kraju. Pierwszym sprawdzianem tych działań powinno być -zapowiedziane przez Ministra Cyfryzacji - przygotowanie przez resort do końca pierwszego półrocza zaktualizowanej strategii cyfryzacji Polski. Oznacza to, iż jeszcze w roku bieżącym musi powstać nowa kompleksowa strategia cyfryzacji, gdyż w przeciwnym razie Polska utraci możliwość wnioskowania o środki unijne w 2025 roku.

 

Źródło Fgtime.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.