FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fundacja Polska Bezgotówkowa
Fundacja Polska Bezgotówkowa

Fundacja Polska Bezgotówkowa

5 czerwca 2020

Program Polska Bezgotówkowa powoduje, że przedsiębiorcy i instytucje publiczne (urzędy samorządu terytorialnego, administracja skarbowa, placówki publicznej służby zdrowia, szkoły, teatry, zakłady komunalne) mogą rozpocząć korzystanie z terminala płatniczego, nie ponosząc opłat za jego instalację oraz prowizję od transakcji przez 12 miesięcy. Jest to unikatowa na skalę światową inicjatywa, której podstawowym celem jest zniesienie bariery kosztowej w instalacji terminali płatniczych wśród polskich przedsiębiorców i instytucji publicznych oraz rozszerzenie instrumentów płatniczych.
Do Programu mogą zgłaszać się podmioty przyjmujące zapłatę, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich  12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do tej pory w ramach  Programu uruchomiono 270 tys. terminali płatniczych u ponad 195 tys. podmiotów w 13 tys. miejscowości. Najwięcej beneficjentów Programu pochodzi z województw: mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. O sukcesie Programu Polska Bezgotówkowa świadczy zadowolenie przedsiębiorców, spośród których aż 95% wyraża chęć polecenia uczestnictwa w Programie, a 74% deklaruje, że miał on pozytywny wpływ na ich biznes.

Działaniami Programu kieruje Fundacja Polska Bezgotówkowa, która została powołana na mocy porozumienia zawartego przez Związek Banków Polskich, Ministra Rozwoju i Finansów oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard. 
Wpływ Polski Bezgotówkowej na rynek płatniczy jest ogromny. Według statystyk na koniec 2017 roku (przed uruchomieniem Programu) w Polsce funkcjonowało ponad 600 tys. terminali płatniczych, co stanowiło 16 urządzeń na 1000 mieszkańców (dla porównania, wskaźnik ten dla średniej europejskiej wynosił 23/1000 terminali). Dzięki działaniom Fundacji Polska Bezgotówkowa obecnie wskaźnik mówiący o liczbie terminali na 1000 mieszkańców wzrósł o 50 % i wynosi 24.

Dowiedz się jak zdobyć Godło „Teraz Polska”

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.