FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Huawei – Partnerem Gali „Teraz Polska”

Huawei – Partnerem Gali „Teraz Polska”

23 maja 2024

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego pozyskała w tym roku nowego Partnera Gali „Teraz Polska”. Jest nim koncern Huawei Polska, który w tym roku świętuje 20-lecie swojej obecności na polskim rynku.

Przez ten okres firma nie tylko przyczyniła się do rozwijania technologii cyfrowych i komunikacyjnych w naszym kraju, ale również zainicjowała szereg istotnych, pozytywnych zmian społecznych. Zaangażowanie Huawei w edukację, rozwój i kwestie środowiskowe zaowocowało realizacją licznych projektów mających na celu wspieranie lokalnych społeczności, ochronę środowiska naturalnego, promowanie równych szans, a także innowacji technologicznych i zrównoważonego rozwoju.

Jako globalny lider w dziedzinie zaawansowanych technologii Huawei od 1987 r. nieustannie dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do pełnej inkluzywności cyfrowej. Działalność firmy na arenie międzynarodowej umożliwia identyfikację i reagowanie na istotne problemy społeczne i środowiskowe. Huawei nie jest obojętny na wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, dyskryminacja czy nierówność szans. W odpowiedzi na te problemy firma podejmuje stanowcze i konkretne działania, dążąc do eliminacji niesprawiedliwości w różnych obszarach, w tym w branży technologicznej. Rozwiązanie tych skomplikowanych problemów wymaga jednak kompleksowego podejścia. Każdy kraj ma swoje unikalne wyzwania, które muszą zostać rozwiązane na poziomie lokalnym. Dzięki obecności w ponad 170 krajach Huawei jest w stanie skupić się na realizacji poszczególnych celów, które razem składają się na rzeczywistą zmianę.

Huawei TECH4ALL: nowoczesne technologie w służbie ochrony przyrody

Według danych dostarczonych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody IUCN aż 28 proc. wszystkich gatunków na naszej planecie znajduje się na skraju wyginięcia. Głównym winowajcą tego stanu rzeczy są nieuchronne zmiany klimatu. Utrata różnorodności biologicznej jest poważnym zagrożeniem, które wymaga natychmiastowej reakcji, a dotychczasowe wysiłki na rzecz jej ochrony okazały się niewystarczające.

W obliczu tego wyzwania Huawei angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody, wdrażając globalną inicjatywę TECH4ALL. W 2022 r. projekt ten został zrealizowany w polskiej Puszczy Białowieskiej. We współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym i amerykańską fundacją Rainforest Connection Foundation (RFCx) Huawei zainstalował na terenie lasu 70 urządzeń AudioMoth Edge i 3 urządzenia Nature Guardian. Ich zadaniem jest zbieranie dźwięków generowanych przez lokalną faunę, które są następnie analizowane przez zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Umożliwia to nasłuchiwanie dźwięków gatunków żyjących w Puszczy Białowieskiej za pomocą unikalnej metody monitoringu akustycznego. Puszcza Białowieska to miejsce niezwykłe. Jako jeden z ostatnich fragmentów lasu pierwotnego na świecie od lat uznawana jest za symbol polskiej dzikiej natury i wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Projekt TECH4ALL objął również stworzenie specjalnej strony internetowej: Posluchajpuszczy.pl. Można tam znaleźć autentyczne nagrania z Puszczy, zebrane podczas realizacji projektu.

Huawei Startup Challenge – konkurs dla innowacyjnych start-upów pozytywnego wpływu

Nowe technologie mogą mieć praktyczne zastosowanie w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Liczący już cztery edycje konkurs Huawei Startup Challenge wyróżnia start-upy pozytywnego wpływu, których innowacyjne pomysły przyczyniają się do budowania zrównoważonego świata. Każda edycja inicjatywy poświęcona została innemu zagadnieniu – odpowiadającemu ustalonym przez ONZ celom zrównoważonego rozwoju – z którym miały zmierzyć się młode polskie firmy. Pierwsza odsłona konkursu skupiała się na opracowaniu rozwiązań przeciwdziałających wszelkiego rodzaju wykluczeniom. Druga edycja została zrealizowana wspólnie ze Startup Academy pod hasłem #TechForBetterPlanet. Zadaniem uczestników było przedstawienie sposobów wykorzystania technologii do walki z palącymi problemami środowiskowymi w Polsce i na świecie. Z kolei Huawei Startup Challenge 3 – #TechForBetterHealth wspierał przedsiębiorców tworzących innowacje na rzecz szeroko pojętego zdrowia. Ostatnia, czwarta edycja odbyła się pod hasłem #TechForGreenEnergy. Polskie przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy prezentowali zarówno nowe rozwiązania z zakresu zielonej energii, jak i te usprawniające już istniejące na rynku technologie.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Huawei Startup Challenge został Instytut Optymalizacji Technologii, który opracował przełomową pływającą elektrownię wodną; laureat otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych. WindTAK zajął drugie miejsce (nagroda w wysokości 60 tys. złotych) dzięki systemowi 5GVG, który połączył wydajność i oszczędność kosztów eksploatacji istniejących turbin wiatrowych, zwiększając roczny wskaźnik produkcji turbin. WindTAK otrzymał również nagrodę specjalną od Nomad Electric. Firma Kuuler znalazła się na podium dzięki opracowaniu panelu chłodzenia radiacyjnego, który wykorzystuje nieliniowe odbicie promieniowania cieplnego w zakresie długości fal odpowiadającym oknu atmosferycznemu, i otrzymała nagrodę 40 tys. złotych. Rozwiązanie umożliwia emisję energii w postaci fal elektromagnetycznych, które usuwają ciepło z otaczających obiektów.

Innowacje, technologia i edukacja – program Huawei Seeds for the Future

W dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych kształtowanie kompetencji przyszłych liderów w dziedzinie innowacji staje się kluczowym aspektem budowania konkurencyjnej gospodarki. Programy takie jak Seeds for the Future, organizowane przez Huawei, odgrywają nieocenioną rolę w tym procesie. Poprzez dostarczanie praktycznej wiedzy, stwarzanie możliwości rozwijania umiejętności i nawiązywania międzynarodowych kontaktów inicjatywa ta przyczynia się do kształtowania nowego pokolenia profesjonalistów gotowych sprostać wyzwaniom cyfrowego świata. W 10. polskiej edycji programu dla studentek i studentów chcących zdobywać doświadczenie w zakresie nowych technologii zgłosiła się rekordowa liczba ponad 250 osób z różnych stron Polski. W finałowej pięćdziesiątce, która została zakwalifikowana do Seeds for the Future, aż 72 proc. stanowiły studentki.

Kobiece przywództwo w dziedzinach STEM

Żyjemy w dobie cyfryzacji, technologia odgrywa kluczową rolę w niemal każdym aspekcie naszego życia. Pomimo postępu technologicznego kobiety są często niedoreprezentowane w dziedzinach STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Organizowana cyklicznie inicjatywa School for Female Leadership in the Digital Age jest wyrazem trwałego zaangażowania Huawei w rozwój integracji cyfrowej i niwelowanie nierówności społecznych. Każda edycja ma na celu zapewnienie kobietom przestrzeni do rozwoju i umożliwienie im poprowadzenia Europy w kierunku bardziej inkluzywnej i zrównoważonej cyfrowej przyszłości. Tegoroczna edycja inicjatywy odbędzie się w Warszawie w dniach 21–26 lipca 2024 r., poprzedzając prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Wydarzenie zgromadzi znakomitych ekspertów i ekspertki, liderów, liderki, mentorów i mentorki z całego świata podczas intensywnego tygodnia szkoleniowego, którego poziom dorównuje najlepszym programom oferowanym przez wiodące uniwersytety.

W celu wprowadzenia pozytywnych zmian społecznych w zakresie równości płci Huawei we współpracy z Fundacją Zaczytani.org zainicjował projekt „Kosmos i malina”. W jego ramach powstała opowieść bajkoterapeutyczna, która ma zachęcać dziewczynki w wieku 9–12 lat do rozwoju i podejmowania ról przywódczych w dziedzinach STEM. Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie Kosmosimalina.zaczytani.org, zawiera także wskazówki dla opiekunów ułatwiające pracę z tekstem. Materiały dodatkowe zostały opublikowane również w językach ukraińskim i angielskim.

Powyższe projekty stanowią jedynie część społecznych inicjatyw organizowanych przez Huawei Polska. Firma w dalszym ciągu planuje działać na rzecz polskiego społeczeństwa, inspirując tym samym inne przedsiębiorstwa do podążania drogą zrównoważonego rozwoju.

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.