FUNDACJA TERAZ POLSKA

II edycja Konkursu dla studentów zakończona

wtorek, 09 grudnia 2008

II edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji polskiej gospodarki, zakończona. Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się 8 grudnia 2008 r. w Zespole Rezydencji Belweder-Klonowa w Warszawie. Konkurs służy popularyzacji tematyki promocji rozwoju polskiej gospodarki, problemów marketingu narodowego, marki dla Polski i tworzenia podstaw systematycznego, dynamicznego rozwoju naszego kraju.

Gośćmi gali wręczenia nagród byli: Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Krzysztof Przybył - Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i dr Paweł Wojciechowski – Prezes Zarządu PAIiIZ. Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny "Brief ", który prowadził uroczystość, przedstawił ideę konkursu, jego partnerów merytorycznych oraz laureatów i promotorów nagrodzonych prac, a także uczelnie wyższe, których studenci zostali nagrodzeni w konkursie.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano fundusz nagród w wysokości 10.000 zł, a dodatkowo ustanowiona została Nagroda Ministra Gospodarki z łącznym funduszem również w kwocie 10.000 zł.

Spośród 30 prac nadesłanych do drugiej edycji konkursu, Komisja Kwalifikacyjna skierowała do recenzji 26 prac zgodnych formalnie i merytorycznie z Regulaminem Konkursu. Rada Konkursu, kierując się ocenami prac sformułowanymi przez Komisję Ekspertów, zdecydowała o nagrodzeniu trzech prac, wyróżnieniu jednej, a także o przyznaniu trzem pracom Nagród Ministra Gospodarki. Wysoki poziom merytoryczny prac oraz ich wysoka użyteczność dla praktyki życia gospodarczego są silnymi przesłankami kontynuacji przedsięwzięcia w następnych latach.

Organizatorami konkursu są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, któredziałają we współpracy z partnerami merytorycznymi: Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Zarządzania UW, Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Deutsche BANK PBC S.A. oraz Brief for Poland. Konkurs został objęty Honorowym Patronatemprzez Ministra Gospodarki. Patronat medialny nad projektem objęła TVP INFO.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki jest elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w partnerstwie z licznymi autorytetami polskiego życia publicznego. Program, którego ideą przewodnią jest „promocja polskiego sukcesu, poznawanie, jak z doświadczeń przeszłości i teraźniejszości budować sukces przyszłości” to także cykle seminariów i konferencji oraz inne wydarzenia publiczne.

LAUREACI II EDYCJI:

I Nagroda: Agnieszka Majchrzak
Tytuł pracy: Branding narodowy. Komunikacja marki narodowej.
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

II Nagroda: Łukasz Biel
Tytuł pracy: Europejska polityka wspierania klastrów na przykładzie wykorzystania funduszy unijnych w województwie śląskim.
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Klasik

III Nagroda: Agnieszka Joanna Osińska
Tytuł pracy: Promocja i wizerunek regionu na przykładzie miasta Warszawy
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych
Promotor: dr inż. Marzena Kacprzak

Wyróżnienie: Agnieszka Ostrowska
Tytuł pracy: Turystyka jako czynnik aktywizacji obszarów wiejskich Polski Wschodniej na przykładzie gminy Rutka-Tartak
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa

NAGRODY MINISTRA GOSPODARKI:

I Nagroda Ministra Gospodarki: Eliza Zawada
Tytuł pracy:Polskie pochodzenie produktów: ujawnić czy ukrywać? Wpływ kraju pochodzenia na postrzeganie polskich produktów przez niemieckich konsumentów. Analiza wariancji na przykładzie producenta obuwia.
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: prof. dr hab. Piotr Błędowski

II Nagroda Ministra Gospodarki: Małgorzata Adamiec
Tytuł pracy: Wpływ wizerunku kraju na wysokość Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych na przykładzie polsko-francuskich stosunków gospodarczych i społecznych
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Promotor: dr Tomasz Kopczewski

III Nagroda Ministra Gospodarki: Justyna Nowakowska
Tytuł pracy: Przywileje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych i ich wpływ na budżet lokalny na przykładzie SSE Euro-Park Mielec
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: dr Jarosław Wierzbicki

Nagroda specjalna Brief for Poland: Elżbieta Kołodziej
Tytuł pracy: Marketing Narodowy Polski - strategia promocji kraju
Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Promotor: dr inż. Andrzej Lipowicz

Więcej informacji o Laureatach Konkursu i nagrodzonych pracach znajdziecie Państwo w załączniku.

Zobacz galerię zdjęć.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.