FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. POT
Fot. POT

II edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”

19 września 2023

Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, ogłaszają II edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Celem Konkursu jest wspieranie młodych utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako ścieżkę swojej edukacji i kariery zawodowej, a także promowanie absolwentów wyróżniających się pasją oraz poziomem wiedzy o turystyce.

- W obliczu zmian zachodzących w obszarze turystyki dużą rolę odegrają wchodzący na rynek pracy młodzi ludzie, których nowoczesne podejście do tematów związanych z podróżowaniem, produktami turystycznymi czy promocją Polski jako destynacji turystycznej w duchu zrównoważonego rozwoju będzie istotnym punktem przemian wewnątrz branży. Dobrze wykształcone kadry turystyczne gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Serdecznie gratuluję podjęcia przez Polską Organizację Turystyczną oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz kolejny zacnej inicjatywy, jaką jest Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka” - stwierdził wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Odpowiednie przygotowanie kadr dla turystyki nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wiedzy środowiska naukowego, które prowadzi zajęcia. Konkurs to także forma docenienia efektów pracy dydaktycznej, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- Ubiegłoroczna edycja konkursu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego zakończyła się dużym sukcesem, a zgłoszone prace magisterskie prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Ich autorzy to prawdziwi pasjonaci, których zaangażowanie i fascynacja zagadnieniami z zakresu turystyki mogą przełożyć się na kolejne sukcesy w sferze zawodowej. Dysponując wsparciem środowiska akademickiego oraz cennymi wzorcami mają okazję stać się prawdziwymi ekspertami w swojej dziedzinie. Kontynuacja zacnego projektu „Teraz Polska Turystyka” jest naturalnym krokiem, a inwestycja w profesjonalne kadry dla sektora turystycznego kluczowym elementem odbudowy tej niezwykle ważnej gałęzi gospodarki - przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Gorąco zapraszamy absolwentów uczelni do udziału w Konkursie, a promotorów prac magisterskich do zachęcania i propagowania informacji o Konkursie. „Teraz Polska Turystyka” to korzyści nie tylko dla samych uczestników, lecz także prezentacja kadry naukowej, oferty edukacyjnej oraz dorobku uczelni.

- Promocja polskiej turystyki jest jednym ze sposobów wspierania konkurencyjności kraju. Niewątpliwie jest to dziedzina, która ulega dynamicznym przemianom w ostatnim czasie, a zatem potrzeba jest systematycznych badań i analiz. Duże znaczenie ma również świeże i kompetentne spojrzenie młodych, dobrze wykształconych ludzi pełnych zapału do kontynuowania obranej tematyki – czy to na niwie teoretycznej, czy też praktycznej – podkreśla prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył.

W Konkursie mogą brać udział absolwenci studiów magisterskich, których:

  • Prace dotyczą turystyki krajowej lub zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski,
  • Prace zostały obronione i ocenione na stopień bardzo dobry,
  • Prace obroniono nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku.

 

Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do POT wypełnionej karty zgłoszeniowej ( Karta Zgłoszenia). Szczegółowe warunki udziału zawiera Regulamin Konkursu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail konkurs.tpt@pot.gov.pl.

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.