FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Jakość, cena, patriotyzm, czyli Polak na zakupach.

Jakość, cena, patriotyzm, czyli Polak na zakupach.

29 listopada 2018

Coraz częściej jesteśmy skłonni zapłacić więcej za dobra wysokiej jakości. Patriotyzm rozumiemy przede wszystkim w aspekcie symbolicznym – jako dumę z bycia Polakami, ale też wysoko cenimy patriotyzm zakupowy. Produktom oznaczonym Godłem „Teraz Polska” przypisujemy wysoką i stabilną jakość, nowoczesność, rozpoznawalność, wyjątkowość i walor krajowego pochodzenia.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprojektowała i zleciła wykonanie badania opinii publicznej. Zapytaliśmy między innymi o współczesne rozumienie patriotyzmu oraz jego rolę w podejmowaniu decyzji zakupowych. Badanie wykonała firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Poniżej podsumowanie i analiza wyników.

1.
– Najważniejszymi kryteriami wyboru produktów są oczywiście nadal cena i jakość, przy czym najnowsze badania Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego (fale badań z lat 2017 i 2018) pokazują, że jakość doskonale konkuruje z ceną, wybijając się nawet na pierwsze miejsce w rankingu ważności kryteriów zakupowych – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, która organizuje Konkurs „Teraz Polska”.

Kryteria wpływające na dokonywanie zakupów codziennego użytku (N=1000, w %)


 *wskazania nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli wskazać max 3 odpowiedzi, zaprezentowano wskazania >1,0%
Źródło: badanie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

 

2.
– Silny wpływ technologii, mediów i marketingu sprawia, że konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, co oczywiście oznacza konieczność podnoszenia standardów jakości. Z badań Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego przeprowadzonych przez ASM wynika, że około 2/3 konsumentów jest skłonnych płacić więcej za produkty wyższej jakości. Można to rozumieć jako wzrost dojrzałości, bo żeby „jakość była w cenie”, konsument musi nauczyć się rozpoznawać, z czego w praktyce owa wyższa jakość produktu wynika – mówi dr Jarosław Górski, ekonomista, doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Skłonność do zapłaty większej kwoty pieniędzy za produkt wysokiej jakości (N=1000, w %)


 *wskazania nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli wskazać max 3 odpowiedzi, zaprezentowano wskazania >1,0%
Źródło: badanie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

 

3.
– Badania Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego pokazują, że wysoko cenimy symboliczny przejaw patriotyzmu. Na czoło wysuwa się duma z bycia Polakiem. Przywiązanie do polskiej kultury i poznawanie historii to kolejne spośród najczęstszych wskazań osób badanych. Gdy mowa o patriotyzmie bardziej konkretnym, wyrażającym się w jakimś działaniu, aktywności, chęci zmiany współczesnych uwarunkowań, najważniejszy jest dla nas patriotyzm zakupowy, który ma wysoką pozycję wśród popieranych przez polskie społeczeństwo przejawów patriotyzmu, zaraz po dumie z bycia Polakiem, przywiązaniu do polskiej kultury oraz historii – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, która organizuje Konkurs „Teraz Polska”.

 

Czym jest dla Pana/Pani patriotyzm dziś? (N=1000, w %)

 


 * Wskazania nie sumują się do 100 proc., ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, zaprezentowano wskazania > 1,0 proc.
Źródło: badanie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

 

4.
– Ogromna większość konsumentów (72% badanych – odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak) uważa, że mając możliwość wyboru, należy kupować produkty polskiego pochodzenia. Natomiast nie jest jednoznaczne, co definiuje ów „produkt polski”. Najczęstszym kryterium polskiego pochodzenia jest fakt jego wytworzenia na terytorium kraju (66,5 proc.), ale konsumenci zwracają też uwagę na oznaczenie polskiego pochodzenia, a nieco rzadziej na fakt płacenia przez producentów podatków w Polsce, krajową lokalizację siedziby firmy oraz polskie pochodzenie kapitału – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”

Które z poniższych cech produktu są Pana/Pani zdaniem konieczne, aby można było o nim powiedzieć „polski produkt”? (N = 1000, w proc.*)


 Źródło: badanie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
* Wskazania nie sumują się do 100 proc., ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, zaprezentowano wskazania > 1,0 proc.

 

5.
– Warto zauważyć, że krajowe czy też regionalne pochodzenie produktów nie jest kryterium, które konkuruje z jakością. Konsumenci najchętniej sięgają po ofertę, która ma wysoką jakość, atrakcyjną cenę oraz krajowe pochodzenie. Takie warunki łącznie spełniają – niezmiennie od prawie 30 lat – produkty i usługi nagradzane Godłem „Teraz Polska”. Zdaniem respondentów oferta oznaczona Godłem „Teraz Polska” ma wysoką i stabilną jakość, jest nowoczesna, rozpoznawalna, wyjątkowa i ma atut krajowego pochodzenia – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, która organizuje Konkurs „Teraz Polska”.

 

Skojarzenia z produktami/usługami nagrodzonymi Godłem „Teraz Polska” (N=918, w %)

 


 Źródło: badanie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
*Wskazania sumują się do 100% w każdej parze cech

 

Metryczka badania
Technika badawcza
CAWI – ankieta internetowa
Technika ilościowa, w której pytania przekazywane są respondentowi za pośrednictwem Internetu. Badanie metodą CAWI zapewnia pełną anonimowość respondentów. Głównymi zaletami tych wywiadów są ograniczenie czasu i kosztów przygotowania badania oraz bieżący dostęp do uzyskanych danych. Ponadto możliwe jest zweryfikowanie szerokiego grona respondentów na rozproszonej populacji. W konsekwencji pozwala to na szybką analizę danych. Technika CAWI pozwala na zastosowanie pytań graficznych.
Respondenci
Badanie zrealizowane na próbie N = 1 000 Polaków dobranych według trzech kryteriów: wiek, płeć, województwo
Czas realizacji
Wrzesień-Październik 2018

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.