FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Prof. Henryk Skarżyński i Krzysztof Przybył fot. Kongres Zdrowie Polaków
Prof. Henryk Skarżyński i Krzysztof Przybył fot. Kongres Zdrowie Polaków

Jedno zdrowie. Dziś rusza Kongres „Zdrowie Polaków”

11 listopada 2023

Głównym tematem tegorocznego Kongresu „Zdowie Polaków” jest koncepcja One Health – Jedno Zdrowie. Kluczowe w tej filozofii jest integralne podejście do zdrowia, które uwzględnia wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na ogólną równowagę zdrowotną.

To bardzo modne pojęcie, ale czy nowe?

Jego źródeł możemy się dopatrywać już w filozofii antycznej. Traktat Hipokratesa (460-377 p.n.e.) pod tytułem „Powietrze, woda i miejsca” omawia wpływ geografii i klimatu na zdrowie. Epikur (341-270 p.n.e.) akcentował dążenie do przyjemności i unikania bólu, poprzez proste życie w harmonii z naturą. Stoicy  (III w. p.n.e.), tacy jak Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz, zgłębiali ideę życia w zgodzie z naturą i akceptowania wydarzeń zewnętrznych jako części większego planu.                                    

Źródła pojęcia One Health nie są zatem nowe, ale dziś staje się ono kluczowe dla naszego dobrostanu. Populacje ludzkie rosną i rozprzestrzeniają się na nowe obszary geograficzne. W rezultacie coraz więcej ludzi żyje w bliskim kontakcie ze zwierzętami dzikimi i domowymi, co stwarza większe możliwości przenoszenia chorób między zwierzętami i ludźmi. Na Ziemi nastąpiły zmiany klimatyczne, ekspansja przemysłu, intensywne praktyki rolnicze. W związku z międzynarodowymi podróżami i handlem wzrosło przemieszczanie się ludzi, zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. To wszystko sprawia, że choroby mogą szybko rozprzestrzeniać się na całym świecie.

Zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są  nierozerwalnie związane

Dostrzegamy zatem, że zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie możemy jednak wrócić do prostych zaleceń starożytnych filozofów.

Musimy sięgnąć po nasze wielkie osiągnięcia: nowoczesną medycynę i biotechnologię.

A tu dokonuje się prawdziwa rewolucja. Wystarczy wymienić takie hasła jak: medycyna precyzyjna, czyli dostosowanie leczenia do struktury genetycznej i cech danej osoby; biologia syntetyczna, czyli projektowanie i budowa nowych jednostek biologicznych, takich jak sztuczne organizmy i materiały bioinżynieryjne; spersonalizowane szczepionki; inżynieria mikrobiomu, czy w końcu biotechnologia środowiskowa, formułująca rozwiązania biotechnologiczne dla wyzwań środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie i zmiany klimatyczne oraz bioalternatywy dla zrównoważonego rolnictwa, produkcji energii i gospodarki odpadami.

O roli biotechnologii w ochronie zdrowia – debata „Teraz Polska”

To już nie tylko hasła, ale realizowane projekty, które mają odpowiadać na wyzwania przed jakimi stoi współczesny człowiek. Wiele nowoczesnych firm i instytutów zajmuje się w Polsce rozwiązaniami z zakresu medycyny i biotechnologii.

Niektóre z nich mogą poszczycić się przyznawanym od ponad 30 lat firmom Godłem „Teraz Polska”, które mają na swoim koncie innowacyjne rozwiązania, z sukcesem wdrożone i stosowane przez użytkowników. Niektóre z tych firm mogą Państwo poznać podczas Kongresu „Zdrowie Polaków”, bowiem Fundacja od lat organizuje podczas Kongresu debaty z ich udziałem, tak jak i w tym roku, tym razem o roli biotechnologii w ochronie zdrowia.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego dostrzega wagę koncepcji One Health - Jedno Zdrowie jako drogowskazu dla rozwoju świata człowieka i serdecznie dziękuje za zaproszenie do udziału w Kongresie „Zdrowie Polaków”.

Przemówienie Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego na otwarciu Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023.

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.