FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Klip video z debaty „Rola przedsiębiorczości jako znaczącej kompetencji na rynku pracy”

10 lipca 2022

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się 7. edycja Kongresu 590.  W ramach tego wydarzenia Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zorganizowała cykl  rozmów pod hasłem „Teraz Polska”.

Jedną z nich była debata „Rola przedsiębiorczości jako znaczącej kompetencji na rynku pracy” z udziałem prelegentów:

  • Olga Ewa Semeniuk, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  • Katarzyna Łażewska- Hrycko, Główny Inspektor Pracy, 
  • Janusz Szewczuk, ekspert Związku Miast Polskich,
  • Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service, laureat Godła „Teraz Polska”.

Rozmowę moderował dr Jarosław Górski, WNE UW , doradca FPGP „Teraz Polska”.

Krzysztof Inglot z Personnel Service, zauważył, że w pierwszym kwartale tego roku mamy 158 000 wakatów na rynku pracy, 144 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku. - Widać, że przedsiębiorcy borykają się z deficytami. Brakuje takich rozwiązań systemowych, żeby edukacja nadążała za tym jakich pracowników będzie potrzebował pracodawca w przyszłości za 5, 10, 15 lat. I też oswajania młodych, którzy się jeszcze uczą w szkołach, czym jest przedsiębiorczość, co zrobić, żeby założyć firmę, która odniesie sukces.

Janusz Szewczuk, ekspert Związku  Miast Polskich zastanawiał się kto nam ratuje rynek pracy.  Po części Ukraińcy, wracający z zagranicy Polacy, ale przede wszystkim ludzie w wieku emerytalnym, którzy dalej pracują, dalej prowadzą działalność gospodarczą, ale jak długo? Narasta luka młodych ludzi i ona wynika nie tylko z tego, że ich jest faktycznie mniej. Ich przygotowanie kulturowe, kompetencyjne, osobowościowe sprawia, że nie wchodzą w sposób naturalny w miejsca, które zostają wolne po ludziach odchodzących z  rynku pracy. Co gorzej, oni nawet nie potrafią wejść w firmy prowadzone w ich rodzinach przez pokolenie starsze.

W podsumowaniu dr Jarosław Górski, doradca Fundacji  Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” podkreślił, że przedsiębiorczość powinniśmy budować od najmłodszych lat. Jutrzejsi przedsiębiorcy są dzisiaj przedszkolach i w szkołach. Potrzebują przykładu swoich rodziców, swoich nauczycieli, przedsiębiorców z miejsca zamieszkania. Potrzebują konkretnych programów edukacyjnych, które wskażą im drogi, a w szczególności pokażą kompetencje przyszłości. Zawody, w których będą pracowały nasze dzieci i wnuki w większości są jeszcze dzisiaj nieznane. Dopiero nasze dzieci, nasze wnuki będą te zawody tworzyły, a żeby umiały to robić od najmłodszych lat muszą mieć otwarte głowy i chętnych dorosłych, którzy wskażą im różne możliwe ścieżki zawodowe.

 

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.