FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Polska innowacyjna"

piątek, 21 listopada 2008

20 listopada 2008 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja „Polska Innowacyjna. Kapitał dla innowacyjnej gospodarki.”. Konferencja, zorganizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w partnerstwie z INE PAN oraz PARP została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Drugie wydarzenie z cyklu konferencji „Polska Innowacyjna”, poświęconych innowacyjności i budowie gospodarki opartej na wiedzy, dedykowane była głownie tematom: kapitału ludzkiego oraz finansowego niezbędnego do powodzenia w realizacji założeń GOW, a także efektywności wdrażania procesów innowacyjnych oraz współpracy sfery nauki z biznesem.

Konferencję rozpoczęli gospodarze konferencji: Prof. dr hab. Leszek Jasiński – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Wystąpienie otwarcia poświęcone strategicznym aspektom budowania w Polsce podstaw gospodarki opartej na wiedzy wygłosił prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk, doradca społeczny Prezydenta RP. Gość konferencji, Pan Rafał Baniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, zabrał głos nt. roli Ministerstwa Gospodarki w promocji związków z biznesem.

Konferencja składała się z trzech części. W pierwszej, dotyczącej źródeł, ryzyka oraz efektywności wykorzystania kapitału (w tym: ludzkiego) w procesach innowacyjnych, referaty zaprezentowali: Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes zarządu Związku Banków Polskich, dr Ludwik Sobolewski – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dr Daria Gołębiowska-Tataj – wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, członek Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Druga część konferencji poświęcona została dyskusji nt. stanu, warunków i wyzwań stojących przed efektywną współpracą środowiska nauki z gospodarką. Pani Danuta Jabłońska, prezes zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała stan innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz ofertę wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych tych firm ze środków pomocowych UE. Przykład udanego rozwiązania instytucjonalnego, ułatwiającego dyfuzję innowacji oraz wiedzy scharakteryzował prof. Wojciech Dominik, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW. Pogłębioną analizę stanu innowacyjności polskich firm oraz przestrzennych wzorców innowacyjności zaprezentował prof. Tadeusz Baczko z INE PAN.

Trzecia część konferencji była adresowana szczególnie do przedsiębiorców szukających metod skutecznej realizacji projektów innowacyjnych. Ta część wydarzenia została wypełniona przykładami udanych przedsięwzięć innowacyjnych. O źródłach pomysłów na projekty innowacyjne, sposobach ich finansowania, kluczowych czynnikach sukcesu, rodzajach napotkanego ryzyka oraz metodach zarządzania nim mówili Laureaci I edycji Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych. Referaty wygłosili: Irena Osiak, prezes zarządu MED & LIFE Sp. z o. o. oraz Jacek Pracz – dyrektor naczelny Zakładu Aparatury Jądrowej w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana.

Podsumowanie konferencji wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Opolski – kierownik Zakładu Strategii i Polityki Gospodarczej WNE UW, kierownik naukowy Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”

Zapraszamy do zapoznania się z Programem konferencji.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji.

Prezentacje wykorzystane podczas konferencji:

  • Rola banków w finansowaniu innowacji: rozwój instrumentów finansowania innowacyjności w dobie zaburzeń na rynkach finansowych, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes zarządu Związku Banków Polskich
  • Stan innowacyjności polskich przedsiębiorstw a współpraca biznesu z nauką, dr hab. Tadeusz Baczko – prof. WSISiZ w Warszawie, doc. INE PAN
  • Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych ze środków pomocowych UE, Danuta Jabłońska - prezes zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z gospodarką – działalność Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, dr hab. Wojciech Dominik, prof. UW – Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW
  • Innowacje: aparat do terapii polem magnetycznym oraz energią świetlną VIOFOR JPS System Clinic, Irena Osiak – Prezes Zarządu MED & LIFE Sp. z o. o.
  • Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki – możliwości współpracy przedsiębiorstw 
z uczelniami, prof. dr hab. Maria Orłowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.