FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Promocja Polski - wyzwania przed nauką i praktyką"

poniedziałek, 16 stycznia 2012

6. grudnia odbyła się Gala V edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” uzdolnieni absolwenci szkół wyższych odebrali prestiżowe laury za najlepsze prace magisterskie na temat promocji Polski. Ceremonia wręczenia laureatom nagród głównych, nagród specjalnych (ufundowanych przez patronów i partnerów) oraz wyróżnień została poprzedzona konferencją „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”.

O stanie Polski w zakresie postrzegania naszego kraju poza granicami mówił Jarosław Górski z UW, który w swojej prezentacji przytoczył wyniki badań na temat postrzegania wizerunku Polski za granicą (prezentacja do pobrania niżej).

Jako pierwszy prelegent konferencji głos zabrał Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP i przedstawił uwarunkowania prawne Prezydenta RP w kształtowaniu wizerunku Polski oraz dyplomacji i promocji naszego kraju.

Część spotkania poświęcona została na debatę moderowaną przez przewodniczącego koalicji Pro-Polska - R. Rewalda, w której udział wzięli: poseł A. Szejnfeld, senator M. Rocki, członek zarządu NBP – M. Zaleska, wiceprezes POT - B. Walas, wiceprezes Wyborowa SA - A. Szumowski, prezes ARR - W. Łukasik, dyrektor POHiD – M. Faliński, Maciej Górski z PAIiIZ, M. Polański z PARP oraz Prezes Fundacji K. Przybył. Główne przesłania płynące z debaty dotyczyły zapewnienia ciągłości i koncentracji wszystkich działań w zakresie promocji Polski oraz, przede wszystkim, w dłuższej perspektywie rozwiązań systemowych tego zagadnienia.

Gala konkursu była zwieńczeniem kolejnej odsłony przedsięwzięcia, mającego na celu popularyzację tematyki marketingu terytorialnego i brandingu narodowego Polski, dla poprawy konkurencyjności naszego kraju, poprzez wzrost jakości jego promocji w świecie. Inicjatywę wspiera liczne grono uznanych osób i instytucji, które uczestniczą w organizacji konkursu oraz gali i konferencji wieńczącej już V jego edycję. Organizatorami Gali byli: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, PAIiIZ, POT. Partnerem instytucjonalnym został PARP. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowy Bank Polski. Nazwiska Laureatów znajdą Państwo tutaj.
 

PREZENTACJA JAROSŁAW GÓRSKI - UW, INSTYTUT BEST PLACE

PREZENTACJA KRZYSZTOF PRZYBYŁ, PREZES FUNDACJI POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO

GALERIA ZDJĘĆ

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.