FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Samorząd zrównoważonego rozwoju"

wtorek, 9 listopada 2010

8 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Konferencja pt.” Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”.

Pretekstem do zorganizowania tej konferencji było ogłoszenie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.

Organizatorami Konferencji był Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

Pierwsza część konferencji, prowadzona przez prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej, poświęcona była omówieniu wyników rankingu. Więcej na temat Rankingu JST znajdziecie Państwo tutaj.

W tej części wystąpili również: Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Katarzyna Sobierajska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, prof. Helena Kisilowska – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz prof. Leszek Jasiński – Dyrektor INE PAN.

W tej części konferencji wręczono dyplomy gratulacyjne najlepszym jednostkom samorządu terytorialnego z podziałem na trzy kategorie: gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie. Dyplomy otrzymało w sumie 60 laureatów.

Statuetki dla Najlepszych Gmin w Polsce otrzymali przedstawiciele Sopotu, Warszawy, Poznania – w kategorii gmin miejskich; Kleszczowa, Rewala, Kobierzyc – w kategorii gmin wiejskich; Polkowic, Międzyzdrojów, Kórnika – w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

„Cieszy mnie, że polskie miasta i gminy rosną w siłę. – mówi Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego - Ogromne postępy jakie poczyniły na przestrzeni ostatnich dwóch dekad obserwuję już od wielu lat, ale z bliska po raz piąty, bo piąty raz z rzędu Fundacja ogłosiła Konkurs „Teraz Polska” dla Gmin. Mam nadzieję, że wielu z dzisiejszych wyróżnionych w rankingu, będzie w przyszłości laureatami Konkursu „Teraz Polska”.

Druga część konferencji poświęcona była wybranym narzędziom prorozwojowym dla polskiego samorządu. W tej części spotkania zaprezentowane zostały projekty Giełdy Papierów Wartościowych – Rynek Obligacji CATALYST, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego - Konkurs „Teraz Polska”. Mennica Polska przedstawiła specjalną ofertę insygniów władzy i medali, połączoną z wystawą produktów dla samorządów. Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc przedstawiła możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod promocji przez samorządy oraz zaprezentowała ofertę współpracy m.in. w zakresie szkoleń i doradztwa.

Galeria zdjęć z Konferencji

Tagi:
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.