FUNDACJA TERAZ POLSKA

Kryzys jako szansa – eksperci debatują

Fot. Kamil Broszko/Broszko.com
poniedziałek, 6 lipca 2020

Krzysztof Przybył

Nie wiemy, kiedy oficjalnie zostanie ogłoszony koniec pandemii COVID-19, ale coraz więcej symptomów wskazuje na to, że dla biznesu wyjście z katastrofy rozpoczęło się na dobre. O tym, jak wyjść z pandemii i jak to wychodzenie wykorzystać do korzystnych dla polskich firm zmian, w ubiegły wtorek w warszawskiej Galerii Delfiny rozmawiali eksperci – wśród nich dyrektor konkursu „Teraz Polska” Michał Lipiński.

Wydarzenie zorganizował Instytut Biznesu wspólnie z Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego. Wśród panelistów znaleźli się również: Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka Business Centre Club i była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

W trudnym czasie, jak podkreślił Michał Lipiński, przedsiębiorcy oglądają starannie każdą złotówkę i starają się racjonalizować wydatki. To oczywiste, że firmy muszą dbać o płynność finansową. Jak pokazują badania, te przedsiębiorstwa, które wcześniej wypracowały scenariusze na gorsze czasy, lepiej radzą sobie w czasie pandemii.

Każdy kryzys należy postrzegać nie tylko jako zagrożenie, lecz też jako potencjalną szansę. Dlatego firmy powinny analizować, jak wykorzystać nadarzające się okazje, jak dostrzec, a potem zagospodarować potencjalne nisze. Przy tym, jak kilka tygodni temu pisałem, ważne jest określenie roli państwa. Wiara w zbawczą moc wolnego rynku nie powinna przeszkadzać w uznaniu tego, że w okresie, gdy wiele firm traci płynność i zasoby finansowe, państwu przypada rola motoru rozwoju, przynajmniej dla niektórych branż. Czasami powinny być to projekty inwestycyjne, które dadzą firmom kontrakty, a czasami pomoc sektorowa, np. skierowana do branży turystycznej – powiedział dyrektor Lipiński.

Bożena Lublińska-Kasprzak zwróciła uwagę, że bardzo wiele firm się przestawiło do nowych warunków. Minimalizacja kosztów każe się bowiem zastanowić, czy potrzebne jest duże biuro w dobrej lokalizacji, czy też wystarczy skromniejsze, ale równolegle z inwestycją w pracę zdalną. To duża szansa, by dobrze zdigitalizować przemysł i inne branże i wykorzystywać do tego fundusze UE – są na ten cel przeznaczone granty i dotacje, i to w pokaźnej wielkości ponad 1 bln euro (na całą UE). - Jeśli te pieniądze dobrze zaimplementujemy, mamy szansę stać się liderem w e-gospodarce w Europie – podkreśliła była prezes PARP.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.