FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Krzysztof Przybył: Polacy zdali test konsumenckiej świadomości

Krzysztof Przybył: Polacy zdali test konsumenckiej świadomości

4 marca 2024

Jak doskonale wiemy, deklaracje to jedno, a praktyka – drugie. Dopiero realnie dokonywane wybory są testem wiarygodności dla składanych deklaracji. I okazuje się, że budowana przez lata wśród Polaków świadomość znaczenia patriotyzmu konsumenckiego jest bardzo silna. Dowodzi tego bardzo duże poparcie dla postulatów polskich rolników.

Ponad 70% Polaków popiera rolnicze postulaty

Sytuacja związana z rolniczymi protestami nie może być postrzegana w sposób zero-jedynkowy i nie może być przedstawiana – jak to czynią niektórzy politycy – jako zderzenie racji z gruntu słusznych („naszych”) i z gruntu niesłusznych („ich”). Polscy producenci rolni i spożywczy mają powody, by obawiać się niekontrolowanego napływu produktów z Ukrainy po konkurencyjnych, niemal dumpingowych cenach. Ale nie zapominajmy, że polskie firmy eksportują na Ukrainę coraz więcej produktów, a spożywcze produkty importowały jeszcze przed wejściem w życie unijnych ułatwień. I warto w końcu przypomnieć, że za wschodnią granicą toczy się wojna. Nie może to być oczywiście żaden argument za tym, by dopuścić do osłabiania polskiego (i nie tylko polskiego) rolnictwa, ale jest przesłanką, by wypracować pewien kompromis.

Nie chcę się jednak rozwodzić nad racjami obu stron, ale nad tym, jak obecna sytuacja połączyła Polaków. A w epoce, gdy podziały biegną dosłownie w poprzek polskich rodzin, gdy z powodu polityki wielu z nas gotowych jest zrywać wieloletnie przyjaźnie – to zjawisko nader rzadkie. Otóż z kilku przeprowadzonych dotąd badań opinii publicznej (m.in. IBRiS i Ipsos) wynika, że ponad 70% ankietowanych uznaje racje rolników za słuszne. Mówiąc wprost – rozumie argumenty o konieczności ochrony polskiego rynku przed zagraniczną konkurencją, korzystającą z preferencyjnych warunków.

Nie emocje, a chłodna kalkulacja

To zdany sprawdzian z patriotyzmu konsumenckiego. Z badań, zlecanych m.in. przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego wynika, że od lat sukcesywnie coraz większy odsetek Polaków rozumie i stosuje w codziennych zakupach zasady zakupowego czy też konsumenckiego patriotyzmu. Wybieramy produkty polskie dlatego, że jakość ma dla nas znaczenie, a polska żywność jest najwyższej jakości. Mając do wyboru polski i importowany produkt w podobnej cenie, wybieramy produkt polski. To decyzja wynikająca nie z powodów emocjonalnych, ale z czystej (i jakże słusznej) kalkulacji: oto kupując to, co polskie, wspieramy polskie firmy, utrzymujemy miejsca pracy w Polsce i finalnie sami na wzmacnianiu rodzimej gospodarki korzystamy.

Zachowajmy zdrowy rozsądek

I takie też rozumowanie dało znać o sobie w przypadku poparcia dla racji rolników. Polacy wykazują zrozumienie dla ich postulatów nie dlatego, że trzy czwarte z nas nagle przestało rozumieć i solidaryzować się z walczącą Ukrainą. Nie dlatego, że opowiadają się za protekcjonizmem. Po prostu chcą mieć wybór. Chcą móc sami zdecydować, czy kupią produkt polski, czy zagraniczny. Jeśli polskie produkty znikną z rynku, takiego wyboru nie będą mieli.

Co jest ważne? By kierować się rozsądkiem. Ochrona konkurencyjności na polskim rynku nie może oznaczać pozwolenia na to, by ktoś budował swoją popularność na szerzeniu nienawiści. Pamiętajmy, że polska gospodarka ma się dobrze również dzięki temu, że w kraju, w którym brakuje rąk do pracy, pracują setki tysięcy obywateli Ukrainy. Oni mają swój wkład w nasz gospodarczy sukces.   

Źródło Salon24.pl blog Krzysztofa Przybyła, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.