FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Los edukacji zdrowotnej w rękach samorządów

24 października 2022

Krzysztof Przybył: Kongres „Zdrowie Polaków” to stała pozycja w kalendarzu wydarzeń ważnych dla Fundacji „Teraz Polska”. Ze względu na tematykę, miejsce i partnerów. Również w tym roku, podczas IV edycji wydarzenia, miałem przyjemność nie tylko zabrać głos, ale i poprowadzić debatę poświęconą roli edukacji zdrowotnej w profilaktyce chorób.

Tegoroczny Kongres odbywał się pod hasłem: „Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia”. Zwróćmy uwagę: tematem numer jeden, jeśli chodzi o naszą służbę zdrowia, od zawsze są pieniądze – a raczej ich brak. Tymczasem nie chodzi jedynie o to, aby zapewnić odpowiednie fundusze, ale by dzięki nim zbudować sprawny i efektywny system opieki zdrowotnej. Inaczej dosypywanie pieniędzy będzie przypominać nalewanie wody do dziurawej beczki.

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu prof. Henryk Skarżyński otwierając wydarzenie wyraził nadzieję, że będzie on forum dyskusji i prezentacji różnych strategii działania instytucji państwowych, samorządowych, naukowych oraz grup ekspertów i organizacji pacjenckich. I owszem, „Zdrowie Polaków” było okazją do wymiany poglądów i prezentacji wielu interesujących pomysłów.

Debatę, którą prowadziłem wraz z prof. Henrykiem Skarżyńskim i Pawłem Rabiejem – „Edukacja zdrowotna w profilaktyce chorób” – zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele samorządów. W gronie prelegentów znaleźli się: wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, członek zarządu województwa pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska, kierownik referatu w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Miasta Lublin Małgorzata Kępa-Mitura,  zastępca dyrektora Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Katarzyna Kosik-Gajewska, wicemarszałek województwa dolnośląskiego  Marcin Krzyżanowski oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Dlaczego rozmowa toczyła się w gronie samorządowców? Bo to właśnie samorządy są najbliżej mieszkańców, a na ich barki spada współodpowiedzialność za sprawność systemu ochrony zdrowia. Zgodziliśmy się, że kluczem do tego, by Polacy żyli nie tylko dłużej, lecz również zdrowiej, jest profilaktyka zdrowotna i edukacja dotycząca zdrowia. Od najmłodszych lat trzeba kształtować prozdrowotne nawyki, zachęcać do regularnych badań, uświadamiać, że nasze zdrowie leży w naszych rękach. Samorząd może skutecznie edukować, musi jednak mieć do tego i narzędzia, i finansowe środki. Niezbędna jest zatem dobra komunikacja z władzami centralnymi i wykazanie przez nich zrozumienia dla dobrych pomysłów, które rodzą się na szczeblu lokalnym.

To model idealny. A jaka jest rzeczywistość? Paweł Rabiej, były wiceprezydent Warszawy, a obecnie ekspert z zakresu konsultacji społecznych, wskazał w podsumowaniu debaty, że od dwóch lat liczba programów prozdrowotnych się zmniejsza. I znowuż, wracając do pieniędzy: nie tylko ich niedostatek jest tego powodem. Nie wszystkie samorządy w pełni korzystają ze swoich dużych możliwości i kanałów komunikacji z mieszkańcami. Nie wszędzie włodarze zdają sobie sprawę z możliwości, jakimi dysponują. Aby zatem edukacja prozdrowotna była skuteczna, trzeba równolegle edukować samorządy.

- Profilaktyka prozdrowotna jest przede wszystkim kwestią odpowiedzialności każdego obywatela za swoje zdrowie, ale samorząd, rząd, organizacje pozarządowe powinny pomagać, ułatwiać, przypominać, bo profilaktyka jest inwestycją społeczną – zaznaczył Rabiej. Trudno się z nim nie zgodzić.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.