FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Pixabay
fot. Pixabay

Młodzi Polacy chcą silnych polskich marek

15 grudnia 2023

Polacy, czego dowodzą badania m.in. realizowane na zlecenie Fundacji „Teraz Polska”, kierują się świadomym patriotyzmem konsumenckim. Świadomym, czyli nie budowanym na emocjach, a na rozumieniu korzyści, jakie daje wybór polskiego produktu bądź polskiej usługi. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Staszica wśród studentów wynika, że możemy mówić o podobnym, świadomym patriotyzmie na rynku pracy. Młodzi nie poświęcą warunków pracy dla zatrudnienia w polskiej firmie, ale chcą, by były one wspierane przez państwo.

Instytut Staszica przeprowadził badanie w ramach projektu „Dobra Kariera”. Partnerami projektu były: Fundacja PKO BP, PZU SA, Alior Bank i Enea.

Połowa młodych ze wskazaniem na pracę w polskich firmach

49% respondentów deklaruje, że mając do wyboru pracę w polskiej i zagranicznej firmie – na podobnych warunkach – wybrałoby firmę polską. Około 40% jest gotowych na zatrudnienie w polskiej firmie przy niższych niż w zagranicznej zarobkach.

Niemal połowa badanych nie dostrzega, by Polska jako kraj była rozpoznawalnym globalnie brandem, natomiast aż trzy czwarte opowiada się za tym, by państwo wspierało powstawanie narodowych czempionów gospodarczych. Ponad 90% popiera to, by rząd bardziej wspierał małe i średnie polskie firmy, działające w innowacyjnych branżach, zaś ponad 80% jest przekonanych, że istnienie silnych polskich marek może mieć pozytywny wpływ na poziom życiowej satysfakcji polskiego obywatela.

Państwo powinno pomagać w budowie narodowych czempionów

Pokuśmy się o wnioski. A są one optymistyczne. Patriotyzm ekonomiczny – szeroko pojęty, czyli uwzględniający i sferę zakupową, i sferę zatrudnienia – nie powinien być budowany na emocjach. Szczególnie, gdy nie potrzeba w sposób emocjonalny mobilizować przeciwko czemuś lub komuś. Patriotyzm ekonomiczny powinien być efektem chłodnej kalkulacji: popieram swoje, bo finalnie na tym sam skorzystam. Młodzi Polacy, jak widać z badania Instytutu Staszica, za takim właśnie ekonomicznym patriotyzmem optują. Ba, deklaracja aż 40%, że zdecydowaliby się na pracę w polskiej firmie nawet przy niższych zarobkach, niż oferowanych przez podmiot zagraniczny, pokazuje, że nie tylko płaca jest ważna przy wyborze miejsca zatrudnienia. Także możliwości rozwoju i kariery oraz szansa na współudział w budowaniu polskich brandów. Nawiasem mówiąc, potwierdzają ten trend wyniki tegorocznego sondażu „Teraz Polska”, w którym respondenci jako przejaw patriotyzmu wskazywali na kupowanie polskich produktów (26,8 %) oraz na dbałość o wspólną przestrzeń (18,8%.)

Duży odsetek popierających wsparcie państwa dla narodowych czempionów i dla start-upów to jasna deklaracja młodych, że państwo powinno takie działania kontynuować, gdyż ścisłe rozdzielenie państwa i gospodarki nie jest po prostu możliwe.

Polacy chcą silnych, polskich marek i widzą, że dużo do zrobienia w tym obszarze przed nami. Niech ich deklaracje będą silną motywacją do działań dla rządzących!

Źródło: Salon24.pl blog Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.