FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. POT
Fot. POT

Młodzi wypromują polską turystykę

4 kwietnia 2022

Krzysztof Przybył: Marka Polska to siła polskich firm, polskiej nauki i kultury, ale też potencjał polskiej turystyki. Wyzwaniem jest opowiedzenie o Polsce na nowo, w taki sposób, by zachęcić gości z całego świata do odwiedzania i zwiedzania naszego kraju. To wyzwanie najlepiej podejmą młodzi i kreatywni. To z myślą o nich ruszył konkurs „Teraz Polska Turystyka”, realizowany przez Polską Organizację Turystyczną i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.  Wyłoni on najciekawsze prace magisterskie z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności oraz koncepcji marketingowych turystyki naszego kraju.

Nasza Fundacja przez wiele lat prowadziła konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” dla autorów prac magisterskich dotyczących szeroko pojętej promocji Polski. Jedenaście edycji, dziesiątki nagrodzonych, wiele ciekawych pomysłów. Doświadczenie zebrane przy okazji tego przedsięwzięcia zostanie wykorzystane przy nowej inicjatywie.

Promowanie turystyki to jedna z metod skutecznego wspierania konkurencyjności Polski. To szansa na pokazanie Polski takiej, jaka jest naprawdę, szansa na wyjście poza medialne stereotypy. Łatwo powiedzieć – trudniej zrobić… Promocja turystyki w epoce komunikacji internetowej, social mediów daje ogromne możliwości skutecznej komunikacji, ale jednocześnie wymaga niestandardowego podejścia. Oczywiście – opartego o badania i analizy.

Siłą Polski są innowacyjni profesjonaliści. Dysponujemy wieloma świetnie wykształconymi, młodymi profesjonalistami, łączącymi wiedzę i nowatorskie podejście do trudnych wyzwań. Nie mam wątpliwości, że konkurs „Teraz Polska Turystyka” to potwierdzi. Jego celem jest nie tylko promocja wybitnych prac magisterskich, lecz również osiągnięcie efektu synergii  - wymiana doświadczeń i osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich. Chcemy, by młodzi, wyróżniający się absolwenci mogli swoją wiedzę i zapał odpowiednio wykorzystać – z pożytkiem dla Marki Polska. Konkurs ma wyłonić przyszłych liderów i profesjonalistów w turystyce Polski.

W Konkursie może wziąć udział każdy absolwent studiów magisterskich, którego praca dotyczy turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski i została obroniona po 1 stycznia 2020 r. na ocenę bardzo dobrą lub wyższą. Żeby spróbować swoich sił, trzeba do 30 sierpnia br. przesłać do Polskiej Organizacji Turystycznej wypełnione zgłoszenie. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, a Kapituła Konkursu wyłoni laureatów. Ich listę poznamy we wrześniu br.

Informacje na temat Konkursu, a także regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. [LINK]

Gorąco zachęcam – młodych i ambitnych do udziału, a wszystkich do promowania idei Konkursu „Teraz Polska Turystyka”. Skuteczne budowanie Marki Polska to inwestycja o ogromnej stopie zwrotu!

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.